Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec EP 19

Harz EP 19

weber.tec EP 19

Najważniejsze właściwości

  • do nakładania na świeżo ułożony beton
  • o wysokiej zdolności penetracji

Żywica do impregnacji świeżego betonu

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec EP 19 (Harz EP 19) jest bezbarwną dwuskładnikową żywicą epoksydową, zawierającą niewielkie ilości rozpuszczalnika. Żywica służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów. Powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do nakładania na świeżo ułożony beton
  • o wysokiej zdolności penetracji

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 19 służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów. Powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci. Żywica posiada szczególnie niską lepkość i dlatego penetruje głęboko pory i kapilary w podłożu betonowym. Dzięki odpowiedniej recepturze ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnego podłoża. Stosuje się ją głównie przy wykonywaniu nowych posadzek przemysłowych, dróg wewnątrzzakładowych, stanowisk postojowych dla samolotów na zewnętrz i wewnątrz hangarów. Położenie wielu warstw powoduje uszczelnienie podłoża i powstanie błyszczącej powłoki, zamykającej powierzchnię mineralnego cementowego podłoża (grubość warstwy ok. 0,1 mm). Zastosowanie materiału weber.tec EP 19 wzmacnia powierzchnię betonową oraz polepsza jej odporność na ścieranie. Żywica chroni powierzchnie przed szkodliwym działaniem wody, rozcieńczonych kwasów i zasad a także benzyny, paliw lotniczych, oleju napędowego, płynu hamulcowego.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: zawiera
Barwa:

bezbarwny

Gęstość: 0,9 kg/dm3
Proporcje mieszania
(żywica:utwardzacz):
wagowo - 4:1
objętościowo  4,2:1
Zawartość części stałych: 50%
Temperatura aplikacji
(powietrza) podłoża i materiału:

od +10°C do +30°C

Przyczepność do podłoża
betonowego C20/25 (B 25):
zerwanie w podłożu

Opakowania

pojemniki 12 kg

Magazynowanie i transport

weber.tec EP 19 w oryginalnie zamkniętych pojemnikach można składować, co najmniej przez 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.
Komponenty żywicy weber.tec EP 19 zawierają składniki, które przed wymieszaniem są niebezpieczne dla środowiska i dlatego wymagają stosowania przepisów ADR w transporcie oraz odpowiedniego oznakowania i opisu na opakowaniu: komponent A - UN 1866, komponent B – 2924.

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża zużycie weber.tec EP 19 wynosi dla powierzchni betonowych 150-275 g/m2.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłożem dla żywicy weber.tec EP 19 są głównie świeżo ułożone powierzchnie betonowe. W przypadku stosowania na starych powierzchniach mineralnych podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów.

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Minimalna temperatura otoczenia oraz podłoża, w których wykonywane są prace nie powinna być mniejsza od +10°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Czas obróbki: 2-3 godziny przy +10°C
1-2 godziny przy +20°C
30-45 minut przy +30°C
Pełna odporność po:  7 dniach przy +20°C 

Pielęgnacja Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Wskazówki wykonawcze

Aplikacja Żywicę weber.tec EP 19 należy rozprowadzać gumowymi zgarniakami a następnie wałkami z krótkim włosiem. Bardzo dobre rezultaty daje nanoszenie żywicy poprzez natryskiwanie (ręczne agregaty). Nałożenie jednej warstwy żywicy zapewnia paroprzepuszczalność. W przypadku stosowania żywicy, jako powłoki zamykającej należy zadbać, aby ostatnia warstwa miała jednolitą grubość. W przypadku stosowania wielu warstw, należy się liczyć z powstaniem błyszczącej powierzchni. Podczas schnięcia żywicy w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację, w celu odprowadzenia oparów rozpuszczalnika.  Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie.

Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.