Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim 806

weber.prim 806
weber.prim 806

Najważniejsze właściwości

  • bezbarwna
  • w zestawie ze stalowymi łącznikami falowymi
  • do zamykania rys w betonie i jastrychu
  • do szybkowiążących zapraw żywicznych
  • układanie kolejnych warstwy po ok. 4 godz.

naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi

Charakterystyka

Opis produktu

Naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bezbarwna
  • w zestawie ze stalowymi łącznikami falowymi
  • do zamykania rys w betonie i jastrychu
  • do szybkowiążących zapraw żywicznych
  • układanie kolejnych warstwy po ok. 4 godz.  

Zastosowanie produktu

Weber.prim 806 jest szybkowiążącą żywicą epoksydową przeznaczoną do siłowego zamykania pęknięć w betonie lub jastrychach oraz jako środek wiążący do przygotowywania zapraw żywicznych.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: brak

Barwa:

przezroczysta
Konsystencja: płynna
Gęstość w temp. +20°C: ok. 1,1 kg/dm3

Proporcje mieszania:

Komp. A : Komp. B = 100 : 40

Zużycie:

Zamykanie pęknięć - ok. 1,1 kg/dm3

Spoiwo do zaprawy - ok. 0,25 kg/dm3 

Czas użycia w temp. +20°C:

max. 10 min

Okres czasu między nakładaniem
dwóch warstw:
od 2 do 10 godzin
Temperatura powietrza i połdłoża: +8°C do +30°C
Wilgotność CM max. 4%
Możliwość dalszej obróbki lub chodzenia: 24 godz.

 

Opakowania

puszki 0,6 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

Zużycie

 

 

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłożem może być: beton, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa mierzona aparatem CM nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym należy zmatowić poprzez np. piaskowanie, frezowanie itp. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. 

Przygotowanie produktu

Weber.prim 806 dostarczany jest w opakowaniach składających się z komponentu A (żywica) i i komponentu B (utwardzacz). Składniki należy ze sobą mieszać ze sobą w całości lub w odpowiedniej proporcji wagowej podanej na opakowaniu. Po wlaniu komponentu B do komponentu A całość należy mieszać wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem przez ok. 2 min., aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne wymieszanie żywicy pozostającej przy ściankach lub na dnie naczynia. Z tego względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego naczynia i ponownie wymieszać przez ok. 1 min. Nie należy przygotowywać większej ilości, jeśli nie zostanie ona zastosowana w podanym czasie zużycia. Jest to bardzo ważne, ponieważ pomimo że żywica jest nadal płynna, to straciła już swoje właściwości.   

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i obiektu musi wynosić przynajmniej +8°C. Poniżej temperatury +8°C nie wolno używaćproduktu. Jednocześnie temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C powyżej punktu rosy. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie jakości wiązania.

 

Wskazówki wykonawcze

Istniejące pęknięcie należy poszerzyć mechanicznie oraz wykonać nacięcia poprzeczne. Długość nacięcia ok. 9 cm, szerokość ok. 0,5 cm. Skrajne nacięcia powinny być zlokalizowane w odległości ok. 2-3 cm poza końcami pęknięcia, kolejne dwa po obu stronach w odległości 2-3 cm od początku pęknięcia. Pozostałe nacięcia poprzeczne należy wykonywać co ok. 20-30 cm. Wykonane bruzdy należy dokładnie odkurzyć, usuwając powstały pył. Przygotowaną żywicę weber.prim 806 wlać w pęknięcie oraz nacięcia a następnie w bruzdach poprzecznych umieścić stalowe łączniki. Całość przesypać z nadmiarem suchym prażonym piaskiem o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Po związaniu żywicy luźny piasek należy usunąć. Żywica weber.prim 806 jest wyrobem szybko wiążącym i po ok. 4 godzinach można przystąpić do dalszych prac.