Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim start

weber PG201

weber.prim start
weber.prim start

Najważniejsze właściwości

 • Zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
 • Ogranicza chłonność podłoża
 • Poprawia rozlewność podkładów podłogowych
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Łatwy w stosowaniu
 • Na zewnątrz i do wnętrz

preparat do gruntowania podłoży

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • Zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
 • Ogranicza chłonność podłoża
 • Poprawia rozlewność podkładów podłogowych
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Łatwy w stosowaniu
 • Na zewnątrz i do wnętrz

Zastosowanie produktu

 • Do gruntowania podłoży z betonu lub zapraw cementowych przed zastosowaniem podkładów podłogowych Weber.
 • Do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży z betonu, cegieł, betonu komórkowego, tynków, płyt gipsowo-kartonowych itp., przed nałożeniem klejów do glazury, tynków, malowaniem, klejeniem tapet itp.
 • Redukuje chłonność podłoża, zwiększa przyczepność, poprawia rozlewność mas samopoziomujących i zapobiega powstawaniu pęcherzy na ich powierzchni.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wyrób zgodny z: PN-C-81906:2003 (rodz. III)
Zużycie materiału:

w zależności od chłonności podłoża*:
ok. 0,1-0,4 kg na 1 m2

Czas schnięcia: ok. 1,5 do 5 godzin

* Przy temperaturze + 20°C i wilgotnosci względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotnośc wydłuża podany czas.

Opakowania

kanister 5 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed mrozem!

Zużycie

 

 

Środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, twarde, wolne od zanieczyszczeń, odtłuszczone, suche i dokładnie odkurzone. Mleczko cementowe, stare pokrycia (np. farby), słabe lub miękkie podłoża usunąć np. przez skucie, śrutowanie lub frezowanie (nie szlifować).

Warunki podczas stosowania i wiązania

W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

Wskazówki wykonawcze

Zawartość opakowania przed użyciem wymieszać. Chłonne podłoża (np. suchy, porowaty beton, jastrychy, beton komórkowy) zaleca się gruntować dwukrotnie. Pierwsze gruntowanie wykonać gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcji 2 części gruntu : 1 część wody, drugie - bez rozcieńczania.

 • Posadzki: preparat wylewać i rozprowadzać za pomocą szczotki - nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż.
 • Ściany i sufity: preparat nanosić pędzlem.

Gruntować 3-24 godziny przed zastosowaniem zapraw. Ostatnie gruntowanie powtórzyć, jeśli przerwa między gruntowaniem, a nakładaniem zaprawy okaże się dłuższa.