Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4716

weber.floor 4716
weber.floor 4716

Najważniejsze właściwości

 • Do stosowania na różne typy podłoża
 • Zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
 • Poprawia rozlewność zapraw podłogowych
 • Zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem
 • Zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy
 • Łatwy w stosowaniu
 • Po wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie
 • Paroprzepuszczalny
 • Do wnętrz i na zewnątrz

Preparat do gruntowania podłoży, koncentrat

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • Koncentrat do rozcieńczania wodą
 • Do stosowania na różne typy podłoży
 • Zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
 • Poprawia rozlewność zapraw podłogowych
 • Zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem
 • Zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy
 • Łatwy w stosowaniu
 • Po wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie
 • Paroprzepuszczalny
 • Do wnętrz i na zewnątrz

Zastosowanie produktu

 • Do gruntowania podłoży przed każdym zastosowaniem zapraw podłogowych i posadzek weber.floor oraz inne podkłady podłogowe
 • Zalecany na podłoża chłonne
 • Może być stosowany na podłożach niechłonnych w technologii szlamowania

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wyrób zgodny z:PN-C-81906:2003 (rodz. III)
Zużycie materiału:w zależności od podłoża
ok. 0,1-0,2 kg koncentratu na 1 m2
Czas schnięcia:ok. 3 do 5 godzin

* Przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Opakowania

kanister 5 kg, 10 kg i 30 kg

Magazynowanie i transport

Preparat przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed mrozem!

Zużycie

 

 

Środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

weber.floor 4716 ma bardzo dobrą przyczepność do suchych, mocnych, zwartych, wolnych od zanieczyszczeń podłoży betonowych (wylewanych i prefabrykowanych), ceramicznych, kamiennych, drewnianych, jastrychów cementowych, lastriko, stalowych itp. Podłoże należy oczyścić mechanicznie np. przez śrutowanie i dokładnie odkurzyć. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. bitumiczne) należy usunąć.

Przygotowanie produktu

Zawartość opakowania należy przed użyciem wymieszać, a następnie rozcieńczyć wodą w odpowiedniej proporcji w zależności od rodzaju podłoża. Proporcje mieszania podano w tabeli. Dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać za pomocą szczotki - nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż. Czas schnięcia gruntu zależny jest od temperatury (powietrza i podłoża!) oraz wilgotności. Podkład podłogowy najlepiej układać, kiedy zagruntowana powierzchnia przy dotyku jest jeszcze lekko kleista, nie może jednak zostawiać mokrych śladów. Gruntować 3-24 godziny przed nakładaniem zapraw. Ostatnie gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana po 24 godzinach od ostatniego gruntowania. Zbyt krótki czas schnięcia przed położeniem zapraw podłogowych, niska temperatura i/lub wysoka wilgotność może powodować uszkodzenia w warstwie preparatu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w nakładanej warstwie zaprawy. Proporcje mieszania i orientacyjne zużycie weber.floor 4716 do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe Weber:

podłoże weber.floor 4716 : woda 

wydajność 1 kg koncentratu

Beton wylewany lub prefabrykowany 1:3* ok. 10 m2
Drewno, stal zabezpieczona antykorozyjnie 5:1 + sucha
zaprawa **
ok. 5 m2
Płytki ceramiczne, lastriko, kamień, PVC 1:1 + sucha
zaprawa **
ok. 7 m2
Suche, porowate powierzchnie, np. wylewki cementowe (szlichty) 1 warstwa 1:5***
2 warstwa 1:3
ok. 5 m2

 *  W przypadku chłonnego podłoża betonowego gruntować jak dla wylewek cementowych.

** Świeżo wylany grunt posypać równomiernie niewielką ilością suchej zaprawy podłogowej lub piaskiem kwarcowym i powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże; po wyschnięciu całe podłoże dokładnie odkurzyć.

*** Uwaga: Dla podłoży szczególnie porowatych zalecane jest dodatkowe, wstępne gruntowanie weber.floor 4716 rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:10. W przypadku  wylewek samopoziomujących weber.floor gruntować jak dla warstwy podkładowej z weber.floor 4602.

Proporcje mieszania i orientacyjne zużycie weber.floor 4716 do gruntowania podłoży pod posadzki przemysłowe Weber:

podłoże weber.floor 4716 : woda  wydajność 1 kg koncentratu
beton wylewany lub prefabrykowany 

1 warstwa 1:5

2 warstwa 1:3

ok. 5 m2
beton ciężki 1:3 ok. 10 m2
warstwa podkładowa
weber.floor 4602
1 warstwa 1:10
2 warstwa 1:3
ok. 7 m2

Warunki podczas stosowania i wiązania

W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.