Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor HARDELITH

weber.floor HARDELITH
weber.floor HARDELITH

Najważniejsze właściwości

 • wysokoaktywny krzemian litu wzmacnia i doszczelnia powierzchniowo beton tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapnia
 • głęboko penetruje dzięki drobnym cząsteczkom litu
 • zwiększa odporność betonu na ścieranie
 • nie tworzy filmu na powierzchni
 • bardzo szybka aplikacja
 • gotowy do użycia
 • do wnętrz i na zewnątrz
 • wodorozcieńczalny

drobnocząsteczkowy roztwór krzemianu litu

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • Wysoko aktywny krzemian litu wzmacnia i doszczelnia powierzchniowo beton tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapnia
 • Głęboko penetruje dzięki drobnym cząsteczkom litu
 • Reakcja chemiczna rozpoczyna się natychmiast po nałożeniu preparatu
 • Zwiększa odporność betonu na ścieranie
 • Nie tworzy filmu na powierzchni
 • Preparat nie zmienia wyglądu powierzchni
 • Bardzo szybka aplikacja
 • Jednokomponentowy
 • Gotowy do użycia
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Wodorozcieńczalny

Zastosowanie produktu

weber.floor HARDELITH jest przeznaczony do powierzchniowego wzmocnienia i zabezpieczenia przed pyleniem istniejących posadzek betonowych i jastrychów cementowych.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Zawartość aktywnego krzemianu litu Powyżej 10%
Zakończenie reakcji chemicznej 2-4 tygodnie
Wzrost odporności na ścieranie ok. 10% w zależności od rodzaju podłoża
Zużycie materiału 0,1 – 0,3 kg preparatu na 1 m2 w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia ok. 2-3 godz. *
Temperatura
stosowania
od +10°C do +25°C
Ruch pieszy po ok. 2-3 godz.

* Przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Opakowania

Kanister 10 kg

Magazynowanie i transport

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być chłonne, zwarte, czyste, odpylone i suche. Usunąć mechanicznie wcześniej stosowane impregnaty powierzchniowe. W przypadku posadzek utwardzanych powierzchniowo, powierzchnię zaleca się przeszlifować plastikowymi segmentami diamentowymi o gradacji 100-400.

Przygotowanie produktu

weber.floor HARDELITH jest dostarczany w postaci gotowej do użycia i należy go stosować w postaci nierozcieńczonej. Zawartość opakowania przed użyciem dokładnie wymieszać. 

Warunki podczas stosowania i wiązania

W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

Wskazówki wykonawcze

weber.floor HARDELITH nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nałożyć na całą powierzchnię cienką warstwą i równomiernie rozprowadzić mopem bez pozostawiania kałuż. Powierzchnia musi pozostać wilgotna przez ok. 20-25 min. od naniesienia weber.floor HARDELITH. W miejscach, gdzie powierzchnia wyschła, preparat należy nanieść ponownie. Przed rozpoczęciem kolejnej obróbki (np. szlifowanie lub polerowanie) powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Posadzka jest gotowa do eksploatacji bezpośrednio po wyschnięciu preparatu. Reakcja chemiczna składników weber.floor HARDELITH następuje w ciągu 2-4 tygodni zależnie od temperatury i wilgotności. Uzyskany efekt uzależniony jest od zawartości wodorotlenku wapnia w betonie lub jastrychu.