Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit 4650

weber.vetonit 4650
weber.vetonit 4650

Najważniejsze właściwości

 • dostępny w 10 naturalnych kolorach
 • o podwyższonej odporności na ścieranie
 • szybkotwardniejący
 • ruch pieszy po 2-4 godzinach
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • paroprzepuszczalny
 • wysokie walory dekoracyjne

samopoziomująca kolorowa posadzka dekoracyjna 5-15 mm

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • Cementowy
 • Dostępny w kilku naturalnych kolorach
 • O podwyższonej odporności na ścieranie
 • Gładkie wykończenie powierzchni
 • Można szlifować odpowiednimi narzędziami
 • Szybko wiąże i wysycha
 • Ruch pieszy po 2-4 godzinach
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Paroprzepuszczalny

Zastosowanie produktu

Posadzka dekoracyjna weber.vetonit 4650 jest przeznaczona do:

 • szybkiego wykonywania równych, gładkich i dokładnie wypoziomowanych, kolorowych posadzek dekoracyjnych.
 • do stosowania wewnątrz budynków na nośnych podłożach betonowych, w sklepach, centrach handlowych, powierzchniach wystawienniczych, budynkach użyteczności publicznej itp.
 • posadzka daje stonowany, niejednolity, indywidualny efekt kolorystyczny. Powierzchnię można wykończyć impregnatami na sposób matowy, półmatowy lub błyszczący 
 • posadzka moze być również szlifowana odpowiednimi narzędziami do uzyskania efektu imitacji kamienia.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wyrób zgodny z: PN-EN 13813
Reakcja na ogień: A2fl – s1
Wydzielanie substancji korozyjnych:

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): średnia 35 N/mm² EN 13892-2
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach): średnia 9,0 N/mm² EN 13892-2
Skurcz liniowy (po 28 dniach): < 0,4 mm/m EN 134542
Proporcje mieszania: 4,0 - 4,2 litra wody na 20 kg
Odporność na ścieranie (według BCA): RWA10 EN 13892-5
Rozpływność: 230 - 250  mm (pierścień 68x35 mm)
Czas zużycia: ok. 15  min.*
Grubość warstwy:  5 - 15 mm (rekomendowana 6 – 8 mm)
Zużycie materiału: ok. 1,7 kg/m² na każdy mm grubości
Dostępne kolory:

G05; G10; G20; G40; G60; G80, F10; F20; F30; F40

Szybkość układania: pompą: ok. 300 m²/godz.
ręcznie: ok. 50 m²/godz.
Temperatura stosowania:  od +10°C do +25°C
Czas utwardzania: - dla ruchu pieszego: 2-4 godz. - lekkie obciążenia: 1 dzień
- pełne obciążenie: 7 dni
- stosowanie powłok zabezpieczających: min. 24 godz.*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Opakowania

worki 20 kg, palety 40 x 20 kg = 800 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm2. Jeżeli wytrzymałość podłoża wynosi 1,0-1,5 N/mm2 lub jest ono nierówne (odchyłki powyżej ± 2 mm na łacie 2 m) należy najpierw wykonać podkład z zaprawy weber.floor 4602 Industry Base Extra lub weber.floor 4310. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie.

Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podłoże zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym w odpowiedniej proporcji z wodą i pozostawić do wyschnięcia (3-5 godzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania.

Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w karcie technicznej weber.floor 4716. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.

Przygotowanie produktu

Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 4,0-4,2 l czystej wody na 20 kg suchej mieszanki. weber.vetonit 4650 zaleca się nakładać przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych parametrach (informacji udziela Dział Techniczny Weber).

Niewielkie powierzchnie można układać ręcznie. W takim przypadku do naczynia z dokładnie odmierzoną ilością wody wsypać zaprawę i mieszać przez 2-3 min. za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 minut. Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności Weber.

Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp. W okresach zimowych materiał należy przed wymieszaniem przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływności zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna powinna być mniejsza niż 70%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Wskazówki wykonawcze

W przypadku układania mechanicznego szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 8-12 m (szerokość pola jest uzależniona m.in. od wydajności pompy i grubości układanej warstwy). Duże powierzchnie podzielić na pola robocze przy użyciu samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Zaprawę weber.vetonit 4650 wylewać na podłoże warstwą o grubości 5–15 mm, pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym.

W zależności od oczekiwanego efektu, powierzchnię wygładzić pacą gładką, zębatą lub zastosować drobny wałek kolczasty. Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni pola roboczego. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnym polu. Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp łącznie z wężem za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy.

W przypadku nierównych podłoży należy zawsze zastosować warstwę podkładową. Układając weber.vetonit 4650 na podkładzie z zaprawy  weber.floor 4602 Industry Base Extra lub weber.floor 4310 gruntowanie podkładu można wykonać najwcześniej po 8-12 godzinach od jego ułożenia. Jeśli grunt weber.floor 4716 wysycha dłużej niż 3-4 godziny, podkład należy pozostawić dłużej do wyschnięcia, gdyż układanie posadzki w tych warunkach może grozić pojawieniem się pęcherzy powietrznych na powierzchni posadzki.

Posadzka weber.vetonit 4650  jest odporna na obciążenia intensywnym ruchem pieszym, jednak ze względu na zachowanie jej walorów estetycznych oraz zabezpieczenie powierzchni należy zaimpregnować powierzchnię odpowiednim preparatem np. weber.floor TOP matt (wykończeniem matowe), weber.floor TOP gloss (efekt połysku). W przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się stosowanie lakierów poliuretanowych.

Uwaga: wyrób przeznaczony jest do profesjonalnego zastosowania. Zaleca się wykonanie prac przez przeszkolonych i certyfikowanych wykonawców posadzek weber.floor. Na jednej powierzchni stosować zawsze produkt z jednej daty produkcji, ponieważ dopuszczalne są różnice w kolorze poszczególnych partii produkcyjnych.