Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor TOP primer

weber.floor TOP primer
weber.floor TOP primer

Najważniejsze właściwości

 • Uszczelnia powierzchnię posadzek mineralnych
 • Poprawia przyczepność warstw nawierzchniowych
 • Zmniejsza zużycie impregnatów
 • Paroprzepuszczalny
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

preparat gruntujący do systemu impregnacji

Charakterystyka

Opis produktu

Preparat do gruntowania przed stosowaniem impregnatów w systemie dekoracyjnych posadzek cementowych. Nie zawiera rozpuszczalników.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Uszczelnia powierzchnię posadzek mineralnych
 • Zwiększa przyczepność impregnatów
 • Zmniejsza zużycie impregnatów
 • Łatwy w stosowaniu
 • Paroprzepuszczalny
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Zastosowanie produktu

 • Jako preparat gruntujący pod impregnaty weber.floor TOP matt i weber.floor TOP gloss
 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach oraz biurach, sklepach, powierzchniach wystawienniczych, itp. obiektach użyteczności publicznej
 • Podkład gruntujący nie jest przeznaczony do eksploatacji bez impregnatów nawierzchniowych.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Zużycie materiału: w zależności od podłoża
ok. 0,08 kg preparatu na 1m2 przy 1 warstwie
Czas schnięcia: ok. 2-3 godziny *
Gęstość względna: 1,0
Wartość pH: 7-8
Lepkość: zbliżona do lepkości wody
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

* Przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Opakowania

Wiaderko 5 kg

Magazynowanie i transport

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.

 

Zużycie

 

 

Środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń oraz innych powłok. Preparat weber.floor TOP primer najlepiej nakładać na powierzchnię posadzki po ok. 24 godz. od jej ułożenia. W przypadku impregnacji nowych posadzek nie jest wymagane dodatkowe przygotowanie podłoża przed nakładaniem preparatu.

Przygotowanie produktu

 

Warunki podczas stosowania i wiązania

W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

Wskazówki wykonawcze

Produkt jest gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej. Zawartość opakowania wymieszać przed użyciem. weber.floor TOP primer nakładać na podłoże wałkiem, padem lub natryskowo. Preparat powinien być nałożony cienką, równomierną warstwą bez tworzenia kałuż. Grunt musi całkowicie wniknąć w podłoże, nie tworząc widocznej powłoki na powierzchni.

Powierzchnia po nałożeniu preparatu musi byc całkowicie niechłonna. Jeśli grunt szybko wnika w podłoże, bardzo szybko wysycha lub wyscha nierównomiernie, oznacza to większą chłonność podłoża i wamaga nałożenia drugiej warstwy preparatu. Dwie warstwy preparatu sa również rekomendowane w przypadku przewidywanego intensywniejszego ruchu.

Czas wysychania przed nałożeniem impregnatu weber.floor TOP matt lub weber.floor TOP gloss wynosi ok. 2-3 godziny. Uwaga: czas wysychania zależny jest od temperatury powietrza i podłoża oraz wilgotności. Stosować ochronne nakładki na obuwie w celu ochrony podłoża przed zabrudzeniem.