Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4045

weber.floor 4045
weber.floor 4045

Najważniejsze właściwości

 • Super gładka i twarda powierzchnia
 • Bardzo szeroki zakres grubości
 • Doskonałe właściwości robocze
 • Układanie wykładzin już po 2 godzinach

Błyskawiczna masa szpachlowa, 1-50 mm

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • Cementowa
 • Błyskawicznie wiąże i wysycha
 • Szybka obróbka powierzchni
 • Super gładka i twarda powierzchnia
 • Możliwość miejscowego szpachlowania bez gruntowania podłoża
 • Bardzo szeroki zakres grubości
 • Doskonałe właściwości robocze
 • Układanie wykładzin po 2 godzinach
 • Wysoka wytrzymałość
 • Odporna na ruch mebli na kółkach
 • Przystosowana do napraw i wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
 • Dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • Ekologiczna, o bardzo niskiej emisji – EMICODE EC1 PLUS 

Zastosowanie produktu

 • do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania podłoży pod cienkie i grube wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, parkiet, panele itp.
 • do napraw podłoża, wypełniania ubytków i profilowania spadków, napraw stopni schodów i podestów
 • do stosowania na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, podkładach anhydrytowych, magnezytowych, płytkach ceramicznych, w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. łazienki, kuchnie itp.) wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej,
 • do szpachlowania, wyrównywania i napraw podłoży z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym,
 • weber.floor 4045 nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych. 

Rekomendacje

Podkadu z weber.floor 4045 nie eksploatować bez warstw nawierzchniowych.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C.

Wilgotność względna podłoża < 95%.

Nie dopuszczać do intensywnego nasłoneczneinia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Proporcje mieszania

5,5 - 7,0 litra wody na worek 25 kg ( tj. od 22 do 28%)

220 - 280 ml wody na 1 kg suchej zaprawy
Zużycie ok. 1,6 kg/m² na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 30 N/mm² (C30)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 7 N/mm² (F7)
Czas zużycia ok. 10 minut*
Grubość warstwy 1-50 mm
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Czas utwardzania dla ruchu pieszego ok. 45 minut.*
Układanie posadzek

Zależnie od grubości warstwy podkładu, warunków wiązania i rodzaju materiału pokryciowego.

 • dla wykładzin odpornych na wilgoć po 2 godzinach
 • parkiet, panele: dla napraw o powierzchni do 40 x 40 cm po 1 dniu*
 • W przypadku większych powierzchni – układanie wykładzin po 24 godz. na każde 10 mm grubości warstwy podkładu  

* Przy temepraturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

Środki bezpieczeństwa

Produkt o bardzo niskiej emisji substancji lotnych (VOC), klasyfikacja GEV - EMICODE EC1 PLUS. Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Pod-jąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm².

Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować odpowiednim preparatem:

 • podłoża cementowe o małej nasiąkliwości:
  • weber PG212 – 1 warstwa gruntu, czas wysychania 45-60 min,
  • weber.floor 4716 - 1 warstwa gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godz.
 • podłoża cementowe nasiąkliwe:
  • weber PG212 – 1-2 warstwy gruntu, czas wysychania 45-60 min. na każdą warstwę,
  • weber.floor 4716 - 2 warstwy gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji: pierwsze gruntowanie 1:5, drugie gruntowanie 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godzin na każdą warstwę,
 • podłoża szczelne, nienasiąkliwe – lastrico, płytki ceramiczne:
  • weber.prim kwarc – 1 warstwa gruntu, czas wysychania 2-3 godz.,
 • jastrychy anhydrytowe:
  • weber.tec EP10 – 1 warstwa gruntu, powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz.,
 • podłoża o podwyższonej wilgotności:
  • weber.tec EP SG – 2 warstwy gruntu, powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz.

Preparat gruntujący należy przygotowywać i aplikować zgodnie z opisem w karcie technicznej produktu. 

Przygotowanie produktu

Do 5,5 - 7,0 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor 4045 i mieszać przez 1 - 2 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy (w przypadku mieszania mniejszych ilości na 1 kg suchej mieszanki należy dodać 220 – 280 ml wody). Odstawić na około 1 minutę i ponownie krótko wymieszać.

Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 10 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp. 

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów oraz nie włączać klimatyzacji. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę weber.floor 4045 układać na podłożu bezpośrednio po wymieszaniu na żądaną grubość warstwy, a następnie wygładzić paca stalową. Wymaganą grubość układać w jednym cyklu roboczym. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

Zaprawa weber.floor 4045 doskonale nadaje się do napraw podłoża, profilowania spadków oraz uzupełniania ubytków przed układaniem mas samopoziomujących oraz przy wszelkiego rodzaju pracach podłogowych. Dzięki wysokiej wysychania umożliwia wykonanie prac w bradzo krótkim czasie.