Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4040

weber.floor 4040
weber.floor 4040

Najważniejsze właściwości

 • błyskawicznie wiążący, samoschnący
 • możliwość doboru konsystencji
 • ruch pieszy po 1-3 godzinach
 • do napraw i wygładzania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym

Błyskawiczny podkład podłogowy do napraw i wyrównywania podłoża, 1-50 mm

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • Cementowy
 • Błyskawicznie wiążący, samoschnący
 • Możliwość doboru konsystencji – od gęstoplastycznej do rozlewnej
 • Wysoka szybkość wykonania prac
 • Niski skurcz liniowy
 • Ruch pieszy po 1-3 godzinach
 • Odporny na ruch mebli na kółkach (od 2 mm grubości masy)
 • Dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • Przystosowany do napraw i wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • Ekologiczny, o bardzo niskiej emisji – EMICODE EC1 PLUS

Zastosowanie produktu

Zależnie od ilości użytej wody zarobowej weber.floor 4040 można stosować do:

 • szpachlowania cienką warstwą podłoży przed układaniem posadzki,
 • wykonywania związanych z podłożem bardzo szybko twardniejących i wysychających podkładów pod cienkie i grube wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, płytki ceramiczne, kamienne, parkiet, panele itp.,
 • naprawy podłoża i profilowania spadków,
 • do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej, na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, podkładach anhydrytowych, magnezytowych, płytkach ceramicznych.

Podkładu weber.floor 4040 nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych.

Rekomendacje

Podkadu z weber.floor 4040 nie eksploatować bez warstw nawierzchniowych.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C.

Wilgotność względna podłoża < 95%.

Przy zastosowaniu na zewnątrz budynków zaprawa musi być przykryta warstwą hydroizolacji.

Nie dopuszczać do intensywnego nasłoneczneinia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Proporcje mieszania

Zależnie od pożądanej konsystencji 
od 22 do 28%:

- 5,5 l wody na 25 kg – konsystencja gęstoplastyczna
- 7,0 l wody na 25 kg – konsystencja rozlewna
Zużycie ok. 1,6 kg/m² na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 30 N/mm² (C30)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 7 N/mm² (F7)
Czas zużycia ok. 15-20 minut*
Grubość warstwy 1-50 mm
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Czas utwardzania dla ruchu pieszego 1-3 godz.*
Układanie posadzek

Zależnie od konsystencji aplikowanej zaprawy.

Dla wykładzin niewrażliwych na wilgoć*:

- po 2 godzinach dla ilości wody 5,5 l, 
- po 12 godzinach dla ilości wody 7 l,

Dla parkietu i pokryć drewnianych po 7 dniach*

* Przy temepraturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

Środki bezpieczeństwa

Produkt o bardzo niskiej emisji substancji lotnych (VOC), klasyfikacja GEV - EMICODE EC1 PLUS. Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Pod-jąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2. Podłoże odkurzyć, zagruntować preparatem weber.floor 4716 (podłoża betonowe, jastrychy cementowe, płytki ceramiczne) lub weber.tec EP 10 (podkłady anhydrytowe).
Podłoża betonowe, jastrychy cementowe
Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować weber.floor 4716 (dolewać preparat do wody):

 • podłoża betonowe - koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda), 
 • podłoża chłonne (np. porowaty beton, jastrychy cementowe) - pierwsze gruntowanie 1:5, drugie 1:3.

Przygotowany grunt wylewać na podłoże i równomiernie rozprowadzać przy użyciu miękkiej szczotki. Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru środka gruntującego w zagłębieniach. Grunt pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 godzin).
Podłoża anhydrytowe
Podłoże musi być nośne stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających przyczepność. Podłoże starannie odkurzyć i zagruntować preparatem weber.tec EP 10. Grunt wylewać na powierzchnię i równomiernie rozprowadzać gumową raklą, a następnie rolować wałkiem w celu usunięcia rozlewisk i kałuż w nierównościach podłoża. Mokry grunt posypać z nadmiarem suchym prażonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm (zużycie ok. 2,0-3,0 kg/m2). Gdy warstwa gruntująca jest sucha (po ok. 5-6 godzinach) usunąć niezwiązany z podłożem piasek i całą powierzchnię dokładnie odkurzyć. Powierzchnię chronić przed zbrudzeniem lub zapyleniem. Podkład weber.floor 4040 należy ułożyć w czasie 1-3 dni od gruntowania.
Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w kartach technicznych preparatów gruntujących. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe, stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.

Przygotowanie produktu

Do naczynia zawierającego 5,5 l (dla konsystencji gęstoplastycznej - wykonywanie napraw i spadków) lub 7 l (dla konsystencji rozlewnej – szpachlowanie i wyrównywanie powierzchni) czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor 4040 i mieszać przez 1–2 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15-20 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów oraz nie włączać klimatyzacji. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę weber.floor 4040 układać na podłożu bezpośrednio po wymieszaniu pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i układać tak szybko, aby mogły połączyć się, przed rozpoczęciem procesu wiązania.

Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Nie jest wymagane stosowanie membran pielęgnacyjnych. Szerokość układanego pola nie powinna przekraczać 2-3 m (zależnie od grubości warstwy i wydajności).

Duże powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. weber.floor 4040 doskonale nadaje się do napraw podłoża i profilowania spadków oraz uzupełniania ubytków przed układaniem mas samopoziomujących. Dzięki wysokiej szybkości wysychania umożliwia wykonanie prac w bradzo krótkim czasie.