Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor flex K40

weber.floor flex K40
weber.floor flex K40

Nowość

Najważniejsze właściwości

 • do wszystkich rodzajów płytek dywanowych
 • łatwy w aplikacji
 • bardzo wysoka wydajność
 • duża siła mocowania

Preparat antypoślizgowy do mocowania płytek dywanowych

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • do wszystkich rodzajów płytek dywanowych
 • łatwy w aplikacji
 • bardzo wysoka wydajność
 • duża siła mocowania
 • umożliwia prostą wymianę pojedynczych płytek
 • odporny na ruch krzesłami na kółkach
 • odporny na normalne techniki czyszczenia na mokro
 • do stosowania na podłożach z ogrzewaniem podłogowym
 • bardzo niska emisyjność - EMICODE EC1
 • wolny od rozpuszczalników - GISCODE D1
   

Zastosowanie produktu

 • Preparat weber.floor flex K40 zapobiega przesuwaniu się płytek oraz umożliwia ich łatwą pojedynczą wymianę. Służy jako warstwa antypoślizgowa do:
 • układania płytek dywanowych na podłogach podniesionych,
 • układania płytek dywanowych ze spodem bitumicznym, z PVC/CV lub poliuretanowym,
 • do stosowania na wszystkich równych i gładkich, słabo lub nie nasiąkliwych podłożach, np. jastrychach, betonie, sklejce itp.; podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować,
 • do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Kolorbiały
Metoda aplikacjiwałkiem
Zużycie ok. 50 g/m2 - 150 g/m2 w zależności od rodzaju podłoża
Czas wstępnego odparowania

ok. 30 minut na chłonnych podkładach
ok. 40 minut na mało chłonnych podkładach

Lekki ruch pieszyzaraz po ułożeniu wykładziny
Możliwość użytkowaniazaraz po ułożeniu wykładziny
Temperatura przechowywaniapowyżej + 5°C
Temperatura stosowania od 10°C do 25°C;
zalecana temperatura: podłoża > 15°C, powietrza > 18°C
Emisyjność 

bardzo niska emisja - EMICODE EC1,
GISCODE D1 - Nie zawiera rozpuszczalników

Na ogrzewanie podłogowetak

* W zależności od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża.

Magazynowanie i transport

Przechowywać i przewozić w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze powyżej +5°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Chronić przed mrozem!
 

Środki bezpieczeństwa

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia, jednak dla bezpieczeństwa użytkowników należy zachować środki ostrożności: chronić oczy i skórę, prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem, oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Wyrób przechowywać pod zamknięciem i poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, gładkie, suche, chłonne, wolne od pęknięć oraz wolne od wszelkich zanieczyszczeń, które będą miały wpływ na przyczepność. W przypadku wygładzania oraz poziomowania podłoży zastosować masy samopoziomujące np. weber.floor 4010 lub weber.floor 4150.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powinna wynosić: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane <65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas wiązania i schnięcia a także czas do użytkowania posadzki.

Wskazówki wykonawcze

weber.floor flex K40 należy nakładać równomiernie na podłoże odpowiednim wałkiem. W przypadku podłoży o normalnej chłonności nakładać środek na takiej powierzchni, na jakiej można ułożyć wykładzinę w podanym czasie układania.