Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor RMX FLOW

weber.floor RMX FLOW
weber.floor RMX FLOW

Nowość

Najważniejsze właściwości

 • Jastrych płynny o właściwościach samopoziomujących
 • Wzmocniony konstrukcyjnymi włóknami zastępującymi siatki stalowe
 • Wysoka wytrzymałość
 • Ruch pieszy po ok. 24 godzinach
 • Doskonały do zalewania wodnego lub elektrycznego ogrzewania podłogowego
 • Odporny na wodę - do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych i mokrych

 

Płynny jastrych cementowy zbrojony włóknami

15-100 mm

 

 

Charakterystyka

Opis produktu

Cementowy, płynny jastrych podłogowy zbrojony ma-krowłóknami konstrukcyjnymi oraz włóknami polipropylenowymi, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą.

 

Najważniejsze właściwości produktu

 • Jastrych płynny o właściwościach samopoziomujących
 • Zbrojony konstrukcyjnymi włóknami zastępującymi siatki stalowe
 • Bardzo wysoka odporność włókien na ogień
 • Pełna odporność włókien na alkalia i korozję
 • Przenosi obciążenia także po uszkodzeniu mecha-nicznym spowodowanym zbyt dużym obciążeniem
 • Zwiększona wytrzymałość na zginanie
 • Ruch pieszy po ok. 24 godzinach
 • Bardzo niski skurcz liniowy
 • Doskonały do zalewania wodnego lub elektrycznego ogrzewania podłogowego
 • Odporny na wodę - do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych i mokrych
   

Zastosowanie produktu

 • Do wykonywania wypoziomowanych podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, kamienne, panele podłogowe, wykładziny dywanowe itp:
  - związane z podłożem cementowym
  - na warstwie rozdzielającej z folii, papy
  - na izolacjach akustycznych
  - z ogrzewaniem podłogowym wodnym lub elektrycznym
 • Do stosowania wewnątrz nowych lub remontowanych budynków mieszkalnych oraz w biurach, sklepach, szpitalach, szkołach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

  Pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, linoleum podkład należy dodatkowo wygładzić np. zaprawą weber.floor 4010.

Rekomendacje

 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach, szpitalach, sklepach, kinach itp obiektach użyteczności publicznej.
 • Podkładu z weber.floor RMX FLOW nie eksploatować bez warstw nawierzchniowych. Pod cienkie wykładziny dodatkowo wygładzić np. weber.floor 4010.
 • Do układania ręcznego i maszynowego.

UWAGA!

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C.

Wilgotność względna podłoża < 95%.

W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń (unikać przeciągów!)

Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia, nagrzania lub przesuszenia wylanej zaprawy. Nie układać w warunkach niskiej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.
 

 

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Proporcje mieszania: 3,1-3,6 l wody na 25 kg 
Zużycie  ok. 1,95 kg/m2 na każdy mm grubości 
Wytrzymałość na ściskanie(po 28 dniach): ≥ 20 N/mm2 (C20)
Wytrzymałość na zginanie
(po 28 dniach):
≥ 6 N/mm2 (F6)
Współczynnik przewodności cieplnej λ ok. 1,5 W/mK
Rozpływność:

190-205 mm (pierścień 68x35 mm)

Czas zużycia: do 15-20 minut*
Grubość warstwy:  
 • związany z podłożem: 15-100 mm
 • na izolacjach: min. 35 mm
 • z ogrzewaniem: min. 35 mm nad przewodami grzewczymi
 
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas utwardzania:  ruch pieszy: po około 24 godz. *
Układanie posadzek: po 1-4 tygodniach*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Opakowania

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

Silos

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować
w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.

 

Zużycie

ok. 1,95 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

 

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Jastrych związany z podłożem cementowym
Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2. Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu cementowego, tak aby po procesie czyszczenia było szorstkie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 lub weber.prim start zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.

Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej
Do wykonania izolacji stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach.
Izolacja termiczna ze styropianu:
Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015. Przy obciążeniach nie przekraczajacych 150 kg/m2 należy stosować minimum styropian EPS 80 oznaczony EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1. W przypadku większych obciążeń oraz warstwy styropianu przekraczającej 10 cm należy stosować styropian o wyższych parametrach.

Izolacja akustyczna ze styropianu:
UWAGA! Płyty należy układać wyłącznie w jednej warstwie.
Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012 ( PN-EN 13163:2013-05E) i oznaczone kodem EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3).

Płyty styropianowe należy układać na suchych, wyrównanym i płaskim podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa, folia PE, wodorozcieńczalne masy uszczelniające). Na stropach międzykondygnacyjnych należy stosować warstwę paroizolacyjną z folii PE.
Płyty materiału izolacyjnego powinny ściśle do siebie przylegać, bez szczelin i ubytków w narożach. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Większe różnice w grubości płyt należy wyrównać.
Na izolacji z płyt ułożyć folię budowlaną lub geowłókninę o gęstości minimum 150 g/m2 (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną.

Jastrych z ogrzewaniem podłogowym
Izolację termiczną należy ułożyć zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej”. Następnie na całej powierzchni położyć folię aluminiową z powłoką zabezpieczającą. Rurki ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odległość pomiędzy kotwami mocującymi to 40-50 cm na odcinkach prostych przewodu i 20-30 cm na odcinkach wygiętych. Przed przystąpieniem układania jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Podczas układania jastrychu, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Obecność cieczy w elementach grzejnych zmniejsza również ich tendencję do wypływania podczas układania jastrychu.
Uwaga: Poszczególne obwody ogrzewania podłogowego – powierzchnie ogrzewane należy wydzielić i oddylatować zgodnie z Tabelą 1.

Dylatacje obwodowe
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki weber.floor 4960 o grubości: 7 mm – ściany budynku, 2 x 7 mm – kolumny, słupy, rury.

Zbrojenie miejsc szczególnych
Wszystkie naroża słupów, ościeży, schodów, kratek ściekowych itp. należy dodatkowo dozbroić siatką włókna szklanego weber.floor 4945 (wymiar siatki ok. 40x40 cm, ułożona pod kątem 45° do narożnika) układaną w górnej warstwie po wylaniu jastrychu.

Tabela 1. Pola dylatacyjne

  Konstrukcja jastrychu  
  związany z podłożem cementowym na izolacji termicznej lub akustycznej z ogrzewaniem podłogowym
max pola dylatacyjne 80 m2 50 m2 36 m2
max długość pola  10 m 8 m 6 m
max proporcje boków 1:1,5 1:1,5 1:1,5

Tabela 2. Minimalne grubości warstw

Typ jastrychu Przykłady pomieszczeń Ściśliwość całkowita podłoża Min. grubość [mm]
Związany z podłożem   - 15
Na folii na podłożu sztywnym*   - 30
Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej
obciążenie do 2,0 kN/m2
obciążenie skupione do 1 kN 
pomieszczenia mieszkalne, sypialnie < 3 mm 35
3 – 5 mm 45
obciążenie do 3,0 kN/m2
obciążenie skupione do 2 kN
pokoje hotelowe, biura, korytarze w budynkach biu-rowych < 3 mm 45
3 – 5 mm 55
obciążenie do 4,0 kN/m2
obciążenie skupione do 3 kN
Korytarze w szpitalach, hote-lach, domach opieki, internatach itp. < 3 mm 55
obciążenie do 5,0 kN/m2
obciążenie skupione do 4 kN
Sale konferencyjne i powierzchnie służące do gro-madzenia się ludzi, sklepy < 3 mm 60
obciążenie powyżej
5 kN/m2
Według indywidualnej konsultacji

*przy obciążeniach do 1,5 kN/m2 i obciążeniach skupionych do 1 kN

W przypadku ogrzewania podłogowego, grubości jastrychu weber.floor RMX FLOW podane w Tabeli 2 należy powiększyć o średnicę zewnętrzną elementu grzejnego.

Przygotowanie produktu

Do 3,1–3,6 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor RMX FLOW i mieszać przez 2–3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.
W przypadku układania mechanicznego stosować pompy o odpowiedniej konstrukcji:
• CURA RTV 511 (z koszem do mieszania jastrychu), wąż do podawania jastrychu o długości min. 40 m
• M-tec Duomix 2000 z podwójnym mieszaniem, wąż do podawania jastrychu o długości min. 48 m
Na końcu węża obligatoryjnie należy stosować homogenizator - specjalną sztywną rurę z mieszadłem statycznym. W przypadku niskich temperatur długość węża należy wydłużyć.
Produkt można również przygotowywać w betoniarce, mieszając go 5-6 minut od momentu wrzucenia ostatniego worka weber.floor RMX FLOW.

 

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia, nagrzania lub przesuszenia wylanej zaprawy. Nie układać w warunkach niskiej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu.

 

Wskazówki wykonawcze

1. Szerokość pola wylewanego ręcznie nie powinna przekraczać 2-3 m. Duże powierzchnie podzielić na działki robocze np. przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. W przypadku grubości jastrychu powyżej 30 mm należy stosować odpowiednie listwy rozdzielające.
2. Zaprawę weber.floor RMX FLOW wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym.
3. Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość, zawibrować powierzchniowo łatą-ramką i ewentualnie wygładzić stalową pacą. Zaprawę układać bez przerw, aż do wykonania całej powierzchni działki roboczej.
4. Po wstępnym związaniu jastrychu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.
5. Jeśli powierzchnia nie była wcześniej podzielona listwami dylatacyjnymi, po ok. 24 godzinach powierzchnię należy podzielić na pola dylatacyjne zgodnie z Tabelą 1.

Uwaga: w przypadku niekorzystnych warunków wysychania (wysoka temperatura, przeciąg), powierzchnię jastrychu należy po ok. 24 godz. od wykonania zabezpieczyć np. preparatem pielęgnacyjnym weber.floor HB protect.
 

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Pierwsze uruchomienie ogrzewania podłogowego może nastąpić po upływie minimum 28 dni od wykonania jastrychu weber.floor RMX FLOW.
Należy zastosować poniższy sposób uruchamiania ogrzewania podłogowego:
• przez pierwsze dwa dni maksymalna temperatura cieczy grzewczej o 5 °C wyższa od temperatury pomieszczenia i nie wyższa niż 20 °C,
• wzrost temperatury w odstępach co dwa dni o 5 °C,
• najwyższa temperatura 50°C lub max temperatura systemu grzewczego utrzymywana przez kolejne 4 dni
• stopniowe obniżanie temperatury w odstępach co dwa dni o 5°C aż do całkowitego wyschnięcia i osiągnięcia temperatury cieczy grzewczej 20 °C

Układanie kolejnych warstw podłogi można rozpocząć minimum 2 dni po wyłączeniu instalacji grzewczej. Czas, po jakim można ponownie uruchomić ogrzewanie podłogowe powinien być zgodny z wytycznymi producenta ostatecznej warstwy podłogi, ale nie może być krótszy niż 2 dni.