Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 1000

weber.floor 1000
weber.floor 1000

Najważniejsze właściwości

 • wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • obniżony skurcz
 • do stosowania jako podkład podłogowy lub posadzka
 • mrozoodporna i wodoodporna
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Posadzka i jastrych cementowy, 10-100 mm

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Doskonałe właściwości robocze
 • Obniżony skurcz
 • Do stosowania jako podkład podłogowy lub posadzka
 • Mrozoodporny i wodoodporny

Zastosowanie produktu

 • Do wykonywania podkładów pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, parkiet, panele itp.
  • związanych z podłożem betonowym, ceramicznym, jastrychami cementowymi itp. – grubość 10-100 mm,
  • na izolacjach z  folii, papy, styropianu, wełny mineralnej itp. - grubość 40-100 mm,
  • z ogrzewaniem wodnym - grubość 60-100 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi),
 • Do wykonywania posadzek cementowych (w tym także z zastosowaniem utwardzaczy powierzchniowych do posadzek np. weber.floor HB PLUS 6.0) w kotłowniach, piwnicach, garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych itp.
 • Do wykonywania spadków
 • Do stosowania w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, linoleum podkład dodatkowo wygładzić np. zaprawą weber.floor 4010.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Proporcje mieszania 2,2-2,7 l wody na  worek 25 kg
Zużycie ok. 2,0 kg/m² na każdy mm grubści
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)

 ≥ 20 N/mm2 (C20)

Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)

≥ 5 N/mm2 (F5)

Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po zatarciu mechanicznym (po 28 dniach) A 15
Czas zużycia ok. 2 godz.*
Grubość warstwy

- podkłady związane: 10-100 mm,

- podkłady na izolacjach: 40-100 mm,

- podkłady w systemach ogrzewania: 60-100 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi)

Temperatura stosowania od +5ºC do +25ºC
Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz.*
Układanie posadzek po min. 2-3 tyg.*

* Przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed
wilgocią.

Zużycie

 

 

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać pyłu. Chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Jastrych związany z podłożem cementowym

Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu cementowego, tak aby po procesie czyszczenia było szorstkie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 lub weber.prim start zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. W przypadku powierzchni o większych obciążeniach zaleca się stosowanie polimerowo-cementowego mostka szczepnego weber.rep 751.

Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej

Do wykonania izolacji stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach.

Izolacja termiczna ze styropianu:

Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012 + A1:2015 oznaczone kodem EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2.

Izolacja akustyczna ze styropianu:

UWAGA! Płyty należy układać wyłącznie w jednej warstwie.
Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015 i oznaczone kodem EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3).

Warstwę izolacji należy układać na wyrównanym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej, na stropach międzykondygnacyjnych warstwy paroizolacyjnej. Płyty materiału izolacyjnego powinny ściśle do siebie przylegać.

Kolejne rzędy płyt układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Na izolacji z płyt ułożyć folię budowlaną (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Ułożyć siatkę stalową np. Q131 (Ø5 # 150x150) lub równoważną na dystansach, aby była na 1/3 wysokości przekroju jastrychu. W narożnikach wklęsłych jastrych dodatkowo zazbroić w górnej strefie siatką stalową o wymiarach min. 40x40 cm ułożoną pod kątem 45°.

Jastrych z ogrzewaniem podłogowym

Izolację termiczną należy ułożyć zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej”. Następnie na całej powierzchni położyć folię z warstwą aluminiową. Rurki ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odległość pomiędzy kotwami mocującymi to 40-50 cm na odcinkach prostych przewodu i 20-30 cm na odcinkach wygiętych.

Przed przystąpieniem układania jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Podczas układania jastrychu, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Na rurkach na całej powierzchni położyć siatkę stalową Q131 (Ø5 mm #150x150). Uwaga: Poszczególne obwody ogrzewania podłogowego – powierzchnie ogrzewane należy wydzielić i oddylatować.

Dylatacje obwodowe

Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki weber.floor 4960 o grubości: 7 mm – ściany budynku, 2 x 7 mm – kolumny, słupy, rury.

Przygotowanie produktu

Do 2,2-2,7 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor 1000 i mieszać przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy.
W przypadku stosowania wolnoobrotowych mieszalników lub betoniarek, zaprawę należy mieszać 5-6 minut. Jastrych można mieszać z włóknami syntetycznymi lub stalowymi. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 2 godzin. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy.

 

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia, nagrzania i przesuszenia ułożonej zaprawy.

 

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę weber.floor 1000 układać na podłoże bezpośrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Zaprawę ściągać łatą przesuwaną po ustawionych wcześniej, wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach, listwach). Kolejne porcje zaprawy układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć ręcznie pacą lub stosując zacieraczki mechaniczne.

Odporność posadzki na ścieranie można podwyższyć stosując posypkę utwardzającą np. weber.floor HB PLUS 6.0 zgodnie z opisem w karcie technicznej.

Wykonać w posadzce nacięcia przeciwskurczowe i dylatacje, jak dla tradycyjnych podkładów cementowych. Wykonaną powierzchnię przez min. 3 dni należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, stosując specjalne preparaty regulujące wysychanie np. weber.floor HB protect lub przykrycie folią.

Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odkształceń i rozwarstwień jastrychu. Nie przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie. W przypadku ogrzewania podłogowego, ogrzewanie można uruchomić najwcześniej po 21 dniach od ułożenia jastrychu.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.