Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberbase UNI W

weberbase UNI W
weberbase UNI W

Nowość

Najważniejsze właściwości

 • do mocowania płyt i do zatapiania siatki
 • łatwa aplikacja
 • doskonała przyczepność
 • mrozoodporny

klej do wełny mineralnej, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
 • można stosować do styropianu białego i grafitowego
 • wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
 • łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
 • mrozoodporny po związaniu

Zastosowanie produktu

 • Mocowanie płyt z wełny mineralnej. Mocowanie płyt styropianowych, również z dodatkiem grafitu. Możliwe wykonywanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką pod warunkiem uzyskania odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej
 • Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych, kapisonów, itp.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Ilość wody zarobowej: ok. 5,25-5,75 litrów na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Maksymalna grubość:

 • warstwy klejowej
 • warstwy zbrojonej
 

 

10 mm
4 mm
Czas zużycia zaprawy: do 3 godzin

Minimalne zużcie zaprawy na równym podłożu:

 • klejenie
 • szpachlowanie
 

 

ok. 4,0 - 6,0 kg/m²

ok. 4,5 - 5,0 kg/m²

Przyczepność do betonu w stanie powietrzno - suchym: > 0,60 MPa
Przyczepność do wełny w stanie powietrzno-suchym: > 0,08 MPa
Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy
Kolor:  szary

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu.

 

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement portlandzki - po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Chronić oczy i skórę. Przestrzegać zasad BHP, stosować ochronne ubranie, okulary i rękawice. W razie dostania się do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Przyklejanie płyt izolacyjnych:
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ścianę należy umyć wodą pod ciśnieniem. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG212.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp.

 

Przygotowanie produktu

Zaprawę klejową weberbase UNI W miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji ok. 5,5 litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejsza to wytrzymałość oraz zwiększa skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut klej ponownie wymieszać. Przygotowany klej należy zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych oraz wykonywaniem warstwy zbrojonej przy użyciu zaprawy klejowej weberbase UNI W należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +25C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia (w szczególności dla styropianu grafitowego) i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Zalecane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Wskazówki wykonawcze

Przyklejanie płyt izolacyjnych:

Przed nałożeniem kleju wykonać wcierkę gruntującą. Klej nanieść na powierzchnię płyty metodą obwodowo-punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4-5 cm oraz kilka owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić ocznych krawędzi płyty. Płytę z naniesionym klejem należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskana równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy klejowej z podłożem powinna wynosić nie mniej niż 60% powierzchni płyty. Płyty izolacyjne przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Grubość warstwy klejącej nie powinna przekraczać 10 mm. Montaż łączników mechanicznych (kołków) należy wykonywć po pełnym związaniu zaprawy klejowej, tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤ 10 mm). Na wełnę lamelową klej nanosić pacą zębatą 10-12 mm, na całą powierzchnię płyty.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwę zbrojoną można wykonywać po 3 dniach od przyklejenia płyt. Siatkę zbrojąca z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół, zatapiając ją w świeżo naniesiony klej weberbase UNI W. Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy siatki muszą na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzić szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojącej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie może być widoczna. Końcowa grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm, a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt izolacyjnych.