Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber KS141

weber KS141
weber KS141

Najważniejsze właściwości

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz do wełny mineralnej
 • paroprzepuszczalna
 • doskonałe właściwości aplikacyjne
 • odporna na warunki atmosferyczne

Zaprawa klejąco–szpachlowa do systemów ociepleń

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz do wełny mineralnej
 • paroprzepuszczalna
 • doskonałe właściwości aplikacyjne
 • odporna na warunki atmosferyczne
   

Zastosowanie produktu

 • Mocowanie wełny mineralnej w systemach ociepleń Weber na budynkach nowo wznoszonych oraz poddawanych termorenowacji
 • Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką w systemach ociepleń Weber
 • Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu
 • Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych
 • Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych itp.
   

Rekomendacje

NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawą podłoża!

Do zaprawy, która zaczyna wiązać w wiadrze, nie dodawać wody w celu ponownego uzycia.

Wełna mineralna o rozproszonym układzie włókien po przyklejeniu zaprawą powinna zostać dodatkowo zamocowana łącznikami mechanicznymi z trzpieniem metalowym.

Klejenie wełny mineralnej na budynkach do 20 m. wysokości tylko przy pomocy zaprawy weber KS141 (bez łączników mechanicznych) dotyczy tylko płyt izolacyjnych z wełny lamelowej.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość nasypowa1,51 ±10% g/cm3
Ilość wody zarobowej5,5 – 6,0 litrów na 25 kg
Temperatura stosowania+5°C do +25°C
Maksymalna grubość:
warstwy klejowej
warstwy zbrojonej
10 mm
5 mm
Czas zużycia zaprawyDo 3 godzin
Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu:
-klejenie wełny mineralnej
-wykonywanie warstwy zbrojonej siatką
5 - 6 kg/m2
4 - 5 kg/m2
Przyczepność do betonu> 0,40 MPa
Przyczepność do wełny mineralnej> 0,08 MPa
Termin przydatności do użycia12 miesięcy
Kolorszary
Opakowaniaworki 25 kg
paleta 1050 kg
Systemyweber.therm WM,
Dokument odniesieniaAT-15-3063/2012 + Aneks nr 1,

Magazynowanie i transport

Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Zaprawa klejąco - szpachlowa weber KS141 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą zaprawę weber KS141 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

 • klejenie wełny mineralnej:
  ok. 5,0 - 6,0 kg / m2,
 • wykonywanie warstwy zbrojonej siatką:
  ok. 4,0 - 5,0 kg / m2

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanie-czyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Przyklejanie płyt izolacyjnych:
Zdemontować anteny, maszty itp. zainstalowane na powierzchni ocieplanej ściany. Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawą klejąco - szpachlową weber KS141. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG229. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber.prim compact. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczne jest ocena stanu warstwy fakturowej. W przypadku oceniania podłoży zespołu budynków, ocenę należy wykonać dla każdego budynku osobno. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę przyczepności metodą pull – off. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.


Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Ewentualne nierówności styków i powierzchni przyklejonych wcześniej płyt izolacji termicznej należy przeszlifować, odkurzyć i wyrównać. Zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp. Zainstalować elementy nośne, na których mocowane będą daszki, poręcze, rolety itp. Wykonać dodatkowe zamocowanie mechaniczne zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie technicznym. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.
 

Przygotowanie produktu

Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Zaprawę weber KS141 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 5,5 - 6 litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 3 godziny od wymieszania (w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65%). Zaschniętej zaprawy nie można ponownie mieszać z wodą w celu jej wykorzystania.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych przy użyciu zaprawy klejąco - szpachlowej weber KS141 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.
Uwaga!
W przypadku montażu płyt tylko za pomocą zaprawy klejąco - szpachlowej minimalna temperatura podłoża i powietrza nie może być mniejsza niż +10°C a prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s.

Wskazówki wykonawcze

Przyklejanie płyt izolacyjnych:
Spodnią powierzchnię płyt izolacyjnych z wełny mineralnej zagruntować cienką warstwą (ok 1 mm) rzadkiej zaprawy weber KS141. Na tak zagruntowane płyty nanieść właściwą warstwę zaprawy weber KS141 stosując metodą obwodowo – punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). W przypadku klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej lamelowej (układ włókien prostopadły do powierzchni ściany) zaprawę klejąco - szpachlową weber KS141 nanosić na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wysokości zęba 10 – 12 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyt. Płytę izolacyjną z naniesioną zaprawą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż:
• 40% powierzchni płyt z wełny mineralnej (płyty o równoległym do ściany układzie włókien)
• 90% - 100% powierzchni płyt lamelowych (płyty o prostopadłym do ściany układzie włókien)
Płyty izolacyjne przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą. Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10mm)
Uwaga!
W przypadku mocowania płyt lamelowych tylko za pomocą zaprawy weber KS141 (budynki do 20m wysokości) należy sprawdzić nośność podłoża. Wytrzymałość podłoża na rozrywanie nie powinna być mniejsza niż 0,08MPa. Dodatkowo zaleca się zamocowanie mechaniczne narożników budynku.


Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką można rozpocząć po minimum 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Siatkę zbrojącą z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżo naniesioną zaprawę weber KS141. Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy siatki musza na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzać szerokimi
pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej siatką powinna być gładka i równa a siatka nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) ewentualne ślady po wygładzaniu pacą należy wyrównać papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt izolacyjnych. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. ściany garaży, strefy cokołowe itp. zaleca się stosować dwie warstwy siatki zbrojącej.