Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber KS131

weber KS131
weber KS131

Najważniejsze właściwości

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz do wełny mineralnej
 • paroprzepuszczalna
 • doskonałe właściwości aplikacyjne
 • odporna na warunki atmosferyczne

Zaprawa klejąca do systemów ociepleń

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz do wełny mineralnej
 • paroprzepuszczalna
 • doskonałe właściwości aplikacyjne
 • odporna na warunki atmosferyczne
   

Zastosowanie produktu

 • Mocowanie wełny mineralnej w systemach ociepleń Weber na budynkach nowo wznoszonych oraz poddawanych termorenowacji
 • Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu
 • Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych
   

Rekomendacje

Do zaprawy, która zaczyna wiązać w wiadrze nie dodawać wody w celu ponownego użycia.

Wełna mineralna o rozproszonym układzie włokien po przyklejeniu zaprawą powinna zostać dodatkowo zamocowana łącznikami mechanicznymi z trzpieniem metalowym.

Klejenie wełny mineralnej na budynkach do 20 m. wysokości tylko przy pomocy zaprawy weber KS131 (bez łączników mechanicznych) dotyczy tylko plyt izolacyjnych z wełny lamelowej.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość nasypowa 1,49 ±10% g/cm3
Ilość wody zarobowej 5,5 – 6,0 litra
na 25 kg
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Maksymalna grubość klejonej warstwy 10 mm
Czas zużycia zaprawy do 3 godzin
Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu:
klejenie wełny mineralnej
5 - 6 kg/m2
Przyczepność do betonu > 0,35 MPa
Przyczepność do wełny mineralnej > 0,08 MPa
Termin przydatności do użycia 12 miesięcy
Kolor szary
Opakowania Worki 25 kg
Paleta 1050 kg
Systemy weber.therm WM
Dokument odniesienia AT-15-3063/2012 + aneks nr 1

Magazynowanie i transport

Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Zaprawa klejąca weber KS131 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą zaprawę weber KS131 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

 • Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu: 5,0-6,0 kg/m2

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Zdemontować anteny, maszty itp. zainstalowane na powierzchni ocieplanej ściany. Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawą klejącą weber KS131. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG229. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber.prim compact. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczne jest ocena stanu warstwy fakturowej. W przypadku oceniania podłoży zespołu budynków, ocenę należy wykonać dla każdego budynku osobno. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę przyczepności metodą pull – off. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

Przygotowanie produktu

Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Zaprawę weber KS131 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 5,5 - 6 litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 3 godziny od wymieszania (w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65%). Zaschniętej zaprawy nie można ponownie mieszać z wodą w celu jej wykorzystania.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych przy użyciu zaprawy klejącej weber KS131 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +30°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.
Uwaga!
W przypadku montażu płyt tylko za pomocą zaprawy klejącej minimalna temperatura podłoża i powietrza nie może być mniejsza niż +10° C a prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s.
 

Wskazówki wykonawcze

Spodnią powierzchnię płyt izolacyjnych z wełny mineralnej zagruntować cienką warstwą (ok 1 mm) rzadkiej zaprawy weber KS131. Na tak zagruntowane płyty nanieść właściwą warstwę zaprawy weber KS131 stosując metodą obwodowo – punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). W przypadku klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej lamelowej (układ włókien prostopadły do powierzchni ściany) zaprawę klejącą weber KS131 nanosić na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wysokości zęba 10 – 12 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyt. Płytę izolacyjną z naniesioną zaprawą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż:

 • 40% powierzchni płyt z wełny mineralnej (płyty o równoległym do ściany układzie włókien)
 • 90% - 100% po¬wierzchni płyt lamelowych (płyty o prostopadłym do ściany układzie włókien)

Płyty izolacyjne przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą. Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10mm)
Uwaga!
W przypadku mocowania płyt lamelowych tylko za pomocą zaprawy weber KS131 (budynki do 20m wysokości) należy sprawdzić nośność podłoża. Wytrzymałość podłoża na rozrywanie nie powinna być mniejsza niż 0,08MPa. Dodatkowo zaleca się zamocowanie mechaniczne narożników budynku.