Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber KS113

weber KS113
weber KS113

Najważniejsze właściwości

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i do materiałów izolacyjnych
 • przeznaczona do aplikacji ręcznej i maszynowej
 • doskonałe właściwości aplikacyjne
 • odporna na warunki atmosferyczne

Zaprawa klejąca do systemów ociepleń

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i do materiałów izolacyjnych
 • przeznaczona do aplikacji ręcznej i maszynowej
 • doskonałe właściwości aplikacyjne
 • odporna na warunki atmosferyczne

Zastosowanie produktu

 • Mocowanie styropianu, polistyrenu ekstrudowanego oraz piany rezolowej w systemach ociepleń Weber na budynkach nowo wznoszonych oraz poddawanych termorenowacji
 • Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu
 • Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych

Rekomendacje

 • Zaprawą klejową nie należy wykonywać warstwy zbrojonej
 • Do zaprawy, która zaczyna wiązać w wiadrze nie dodawać wody w celu ponownego uzycia
 • Przed nałożeniem zaprawy klejowej weber KS113 na płyty z piany rezolowej należy najpierw nanieść zaprawę na tzw. przetarcie i dopiero na tak przygotowaną powierzchnię należy ułożyć właściwą warstwę zaprawy

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Gęstość nasypowa1,62 ±10% g/cm3
Ilość wody zarobowej4,75 – 5,25 litra na 25 kg
Temperatura stosowania+5 do +30°C
Maksymalna grubość klejonej warstwy10mm
Czas zużycia zaprawyDo 3 godzin

Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu:

-klejenie styropianu oraz polistyrenu ekstrudowanego

-klejenie piany rezolowej

 

4 – 4,5 kg/m2

5 - 5,5 kg/m2

Przyczepność do betonu> 0,30 MPa
Przyczepność do styropianu> 0,09 MPa
Termin przydatności do użycia12 miesięcy
Kolorszary
OpakowaniaWorki 25 kg
Paleta 1050 kg
Systemyweber.therm WS,
weber.therm WX,
weber.therm LAMBDA
Dokument odniesieniaAT-15-3062/2012 + aneks nr 1,
AT-15-7484/2013,
AT-15-8572/2011 + aneks nr 1

Magazynowanie i transport

Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Zaprawa klejąca weber KS113 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą zaprawę weber KS113 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

 • przyklejenie płyt z piany rezolowej: 5,0 - 5,5 kg/m2
 • przeklejenie płyt ze styropianu i polistyrenu ekstrudowanego: 4 - 4,5 kg/m2

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Zdemontować anteny, maszty itp. zainstalowane na powierzchni ocieplanej ściany. Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawą klejącą weber KS113. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG229. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber.prim compact. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczne jest ocena stanu warstwy fakturowej. Kit uszczelniający wypełniający spoiny pomiędzy płytami nie może mieć kontaktu ze styropianem. W przypadku oceniania podłoży zespołu budynków, ocenę należy wykonać dla każdego budynku osobno. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę przyczepności metodą pull – off. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

Przygotowanie produktu

Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Zaprawę weber KS113 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 4,75 – 5,25 litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsy¬stencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 3 godziny od wymieszania (w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65%). Zaschniętej zaprawy nie można ponownie mieszać z wodą w celu jej wykorzystania.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych przy użyciu zaprawy klejącej weber KS113 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +30°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.
Uwaga!
W przypadku montażu płyt styropianowych tylko za pomocą zaprawy klejącej minimalna temperatura podłoża i powietrza nie może być mniejsza niż +10° C a prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s.
 

Wskazówki wykonawcze

W przypadku klejenia płyt izolacyjnych do podłoży równych zaprawę klejącą weber KS113 nanosić na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wysokości zęba 10 – 12 mm. W pozostałych przypadkach gotową zaprawę nanieść na spodnią powierzchnię płyt izolacyjnych metodą obwodowo – punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). W przypadku klejenia płyt z piany rezolowej, przed nałożeniem właściwej warstwy kleju, należy nałożyć cienką warstwę zaprawy weber KS113 na tzw. przetarcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyty. Płytę izolacyjną z naniesioną zaprawą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni płyty. Płyty izolacyjne przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą. Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10mm)
Uwaga!
W przypadku mocowania płyt izolacyjnych ze styropianu tylko za pomocą zaprawy weber KS113 (budynki do 9m wysokości) efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem powinna być nie mniejsza niż 60%. Dodatkowo zaleca się zamocowanie mechaniczne narożników budynku.