Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber KS112

weber KS112
weber KS112

Najważniejsze właściwości

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz do styropianu
 • doskonałe właściwości aplikacyjne
 • odporna na warunki atmosferyczne

klej do mocowania styropianu białego i grafitowego

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • bardzo dobra przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 60 MPa
 • łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocnowaniu
 • odporna na warunki atmosferyczne, mrozoodporny po związaniu

Zastosowanie produktu

 • Mocowanie styropianu w systemach ociepleń Weber na budynkach nowo wznoszonych oraz poddawanych termorenowacji
 • Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu
 • Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych 

Rekomendacje

 • Zaprawa klejąca weber KS112 rekomendowana jest do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu. Ilość nałożonej zaprawy powinna gwarantować powierzchnię styku z podłożem nie mniejszą niż 40% powierzchni płyty izolacyjnej.
 • W zimowym systemie ociepleń weber.therm WINTER, zaprawę weber KS112 stosować tylko do budynków ogrzewanych.

Zaprawą klejącą weber KS112 nie należy wykonywać warstwy zbrojonej siatką

Do zaprawy, która zaczyna wiązać w wiadrze nie dodawać wody w celu ponownego użycia.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość nasypowa1,49 ±10%  g/cm3
Ilość wody zarobowej5,5 - 6 litrów na 25 kg 
Temperatura stosowaniaod +5ºC do +30ºC
Maksymalna grubość klejonej warstwy:10 mm
Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu3,5-4,0 kg/m2
Czas zużycia zaprawydo 3 godzin
Przyczepność do betonu w stanie
 powietrzno - suchym
> 0,30 MPa
Przyczepność do styropianu w stanie
 powietrzno - suchym
> 0,08 MPa 
Termin przydatności do użycia12 miesięcy 
Kolorszary
Systemy

weber.therm NOVA,

weber.therm WS, 
weber.therm DECOR,
weber.therm WINTER

Dokument odniesienia

AT-15-9323/2014,

AT-15-3062/2012 + aneks nr 1,
AT-15-8629/2011 + aneks nr 1 + aneks nr 2,
AT-15-6899/2012 + aneks nr 1

 

Opakowania

worki 25 kg
paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Zaprawa klejąca weber KS112 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą zaprawę weber KS112 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu: 3,5-4,0 kg/m2

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Zdemontować anteny, maszty itp. zainstalowane na powierzchni ocieplanej ściany. Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem.

Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawą klejącą weber KS112. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG229. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber.prim compact. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczne jest ocena stanu warstwy fakturowej. Kit uszczelniający wypełniający spoiny pomiędzy płytami nie może mieć kontaktu ze styropianem. W przypadku oceniania podłoży zespołu budynków, ocenę należy wykonać dla każdego budynku osobno. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę przyczepności metodą pull – off. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

Przygotowanie produktu

Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Zaprawę weber KS112 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 5,5 - 6 litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 3 godziny od wymieszania (w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65%). Zaschniętej zaprawy nie można ponownie mieszać z wodą w celu jej wykorzystania.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych przy użyciu zaprawy klejącej weber KS112 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +30°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.
Uwaga!
W przypadku montażu płyt tylko za pomocą zaprawy klejącej minimalna temperatura podłoża i powietrza nie może być mniejsza niż +10° C a pręd¬kość wiatru nie może przekraczać 8 m/s.
 

Wskazówki wykonawcze

W przypadku klejenia płyt izolacyjnych do podłoży równych zaprawę klejącą weber KS112 nanosić na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wysokości zęba 10 – 12 mm. W pozostałych przypadkach gotową zaprawę nanieść na spodnią powierzchnię płyt izolacyjnych metodą obwodowo – punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyty. Płytę izolacyjną z naniesioną zaprawą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni płyty. Płyty izolacyjne ze styropianu przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą. Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10mm)
Uwaga!
W przypadku mocowania płyt izolacyjnych tylko za pomocą zaprawy weber KS112 (budynki do 9m wysokości) efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem powinna być nie mniejsza niż 60%. Dodatkowo zaleca się zamocowanie mechaniczne narożników budynku.