Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas stone

weber TD353

weber.pas stone
weber.pas stone

Nowość

Najważniejsze właściwości

 • atrakcyjna faktura kamienia naturalnego
 • wysoka trwałość i elastyczność
 • niska nasiąkliwość powierzchniowa
 • do aplikacji ręcznej i maszynowej

tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • atrakcyjna faktura kamienia naturalnego - granit i piaskowiec
 • wysoka trwałość
 • wysoka elastyczność
 • niska nasiąkliwość powierzchniowa
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży
 • łatwość aplikacji
 • do aplikacji ręcznej i maszynowej
 • 3 wzory kolorystyczne  

Zastosowanie produktu

• Ochrona oraz barwne wykończenie ścian zewnętrznych, warstwa wykończeniowa w kompleksowym systemie ociepleniowym
weber.therm DECOR.
• Do zastosowania na zewnątrz.
• Do zastosowań wyłącznie na ścianach pionowych. Nie zaleca się stosowania masy na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu.

Rekomendacje

Tynku nie stosować na powierzchnie poziome albo nachylone do poziomu, które narażone są na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Tynk dekoracyjny oparty o kolorowe kruszywa po ułożeniu pokryty jest mlecznym nalotem. Nalot znika wraz z wiązaniem produktu. Pod wpływem dużej wilgotności powietrza (mgła, deszcz) nalot może pojawić się ponownie, lecz z czasem zniknie. Jest to naturalne zjawisko dla tego materiału.

Dobór koloru

Masa tynkarska weber TD353 występuje w 3 kolorach.
Przy domawianiu produktu, w celu zminimalizowania różnic kolorystycznych, zalecamy podać numer partii produkcyjnej, do której domawiany jest produkt. Numer partii zamieszczony jest na etykiecie.
Podczas dobierania kolorów należy szczególnie pamiętać o tym, że uzyskują one inną barwę w świetle naturalnym a inną w sztucznym.
Różnice wynikają także z odmienności postrzegania barwy na papierze i na elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrażenia mają wpływ: kolor środka gruntującego imitującego fugę, sposób aplikacji, zróżnicowane faktury powierzchni tynków, wilgotność powietrza, pora roku, otoczenie, odległość od obiektu oraz rodzaj i charakter oświetlenia. Ostateczny uzyskany kolor w dużym stopniu zależy również od warunków wykonania.
Przy aplikacji tynków dekoracyjnych należy pamiętać, że pełne, niepodzielne powierzchnie ściany powinny być tynkowane w całości, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość objętościowa1,67 +/-10% g/cm3
Opór dyfuzyjny względny (m)< 2
Temperatura stosowania+5°C do +25°C
Minimalna grubość nakładanej warstwy 1,5 mm
Czas otwartego schnięciaokoło 20 minut
Zużycie wyprawy tynkarskiej
na równym podłożu 
(w zależności od sposobu aplikacji)
3,3 – 3,8 kg/m2
Odporność na uderzenie> 3 J
Przyczepność międzywarstwowa> 0,1 MPa
Termin przydatności12 miesięcy
od daty produkcj
Kolor3 kolory - zobacz
Rozwiązania weber.thermweber.therm DECOR
Dokument odniesienia AT-15-8629/2011 + aneks nr 1 do AT-15-8629/2011
wyd. ITB

Magazynowanie i transport

Dekoracyjną masę tynkarską weber TD353 należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych wiadrach, chronić przed mrozem i przed wysokimi temperaturami. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zużycie

Zużycie wyprawy tynkarskiej na równym podłożu (w zależności od sposobu aplikacji) 
3,3 – 3,8 kg/m2

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą tynkarską. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. W systemie ociepleniowym weber.therm DECOR podłoże pod masę tynkarską weber TD353 stanowi warstwa zbrojona wykonana z zaprawy klejowo – szpachlowej weber KS125 oraz siatki zbrojącej weber PH914 zagruntowana płynem gruntującym weber PG225. Warstwa zbrojona powinna dobrze związać i wyschnąć (ok. 3 dni). Jej grubość nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Optymalna grubość warstwy zbrojonej to 3 mm – 5 mm.  Ewentualne nierówności, ślady po pacy powinny zostać wygładzone papierem ściernym. Całą powierzchnię obficie przemalować barwionym w masie płynem gruntującym imitującym fugę weber PG225 przynajmniej 24 godziny przed nakładaniem masy tynkarskiej. Gruntowanie zalecamy wykonywać za pomocą pędzla. Po pełnym wyschnięciu płynu gruntującego, na całą, przewidziana do tynkowania powierzchnię, przykleić szablony z rysunkiem cegły weber PH952 wykonane z impregnowanego kartonu. Inne podłoża
W przypadku innych podłoży, nieopisanych w tej karcie technicznej, prosimy o zasięgnięcie informacji w Dziale Doradztwa Technicznego Weber.

Przygotowanie produktu

Dekoracyjna masa tynkarska weber TD353 jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać. Mieszanie masy wykonywać ręcznie, nie używać mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja masy jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) produkt można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 165 ml na wiadro 25 kg.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Prace związane z nakładaniem masy tynkarskiej weber TD353 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania ułożonego tynku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe ułożenie. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych. Uwaga
Czas całkowitego wiązania ułożonej wyprawy w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

Wskazówki wykonawcze

Przemieszaną masę tynkarską weber TD353 nakładać na przyklejonych do uprzednio zagruntowanego podłoża szablonach z impregnowanego kartonu weber PH952. Produkt nakładać ręcznie lub poprzez mechaniczny natrysk. Przy ręcznej aplikacji masę nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i wygładzać zawsze w jednym kierunku. Przy aplikacji mechanicznej masę natryskiwać w trzech warstwach stosując zasadę aplikacji mokre na mokre.  Prawidłowo nałożony tynk powinien w całości wypełniać wolne przestrzenie w szablonie. Łączna grubość nałożonego tynku nie powinna być mniejsza niż 1,5 mm.  Tynku weber TD353 nie zaciera się. Pacę metalową należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek żywicy nie wrzucać ponownie do wiadra z masą. Tynku nie układać i nie wygładzać mokrym narzędziem. Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.  Uwaga

 • Zaraz po nałożeniu masy tynkarskiej weber TD353 na powierzchni może pojawić się mleczny nalot, który zanika wraz z czasem. Pod wpływem dużej wilgotności powietrza (deszcz, mgła) nalot może pojawić się ponownie, lecz z czasem zniknie całkowicie. Jest to zjawisko naturalne dla tego materiału.
 • Szablony mają zastosowanie jednorazowe. Szablony można usunąć bezpośrednio po nałożeniu produktu bądź po pełnym jego wyschnięciu. Zerwanie szablonu po wstępnym związaniu tynku może spowodować naderwanie jego struktury.