Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber TD351

weber TD351
weber TD351

Najważniejsze właściwości

 • atrakcyjne mozaikowe wzory
 • trwały
 • odporny na uderzenia mechaniczne
 • łatwy w użyciu

tynk mozaikowy gramaplast

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

Mozaikowy tynk akrylowy

 • oparty o barwione kruszywa kwarcowe
 • o średnim uziarnieniu
 • odporny na uszkodzenia mechaniczne
 • odporny na działanie wilgoci
 • dostępny w 21 atrakcyjnych kolorach

Zastosowanie produktu

Tynk weber TD351 rekomendowany jest jako warstwa wykończeniowa:
• na cokołach budynków, słupkach ogrodzeniowych, niewielkich detalach architektonicznych, itp.
• na powierzchniach szczególnie obciążonych użytkowo
• w kompleksowych systemach ociepleniowych weber.therm:
opartych o izolację z płyt styropianowych weber.therm WS
opartych o izolację z płyt z polistyrenu ekstrudowanego weber.therm WX
• Nie zaleca się stosowania tynku:
w systemach ociepleń opartych o wełnę mineralną
na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu

Rekomendacje

 • Tynk jest szczególnie rekomendowany na wykończenia cokołów, słupów, murów oporowych, wejść do klatek schodowych.
 • Tynk posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną i zalecany jest jako wykończenie systemów ociepleń narażonych na ryzyko uderzeń mechanicznych.

Kolor zastosowanego środka gruntującego ma wpływ na kolor gotowego tynku.

Tynku nie stosować na powierzchnie poziome albo nachylone do poziomu, które narażone są na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Tynk mozaikowy po wygładzeniu pokryty jest mlecznym nalotem. Nalot znika wraz z wiązaniem produktu. Pod wpływem dużej wilgotności powietrza (mgła, deszcz) nalot może pojawić się ponownie, lecz z czasem zniknie. Jest to naturalne zjawisko dla tego materialu.

Dobór koloru

Podczas dobierania kolorów należy szczególnie pamiętać o tym, że uzyskują one inną barwę w świetle naturalnym a inną w sztucznym. Różnice wynikają także z odmienności postrzegania barwy na papierze i na elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrażenia mają wpływ: zróżnicowane faktury powierzchni tynków, wilgotność powietrza, pora roku, otoczenie, odległość od obiektu oraz rodzaj i charakter oświetlenia. Osta-teczny uzyskany kolor w dużym stopniu zależy również od warunków wykonania.
Przy aplikacji tynków dekoracyjnych należy pamiętać, że pełne, niepodzielne powierzchnie ściany powinny być tynkowane w całości, bez przerw w pracy z tej samej partii produkcyjnej (ten sam numer serii na opa-kowaniu). Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość objętościowa1,72 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania
• weber TD351
+5 do +25°C
Czas otwarty:około 20 minut
Zużycie masy tynkarskiej na równym podłożuUziarnienie 0,5-1,8 mm - 4,0-5,0 kg/m2
Uziarnienie 2 mm - 5,0-6,0 kg/m2
Termin przydatności do użycia12 miesięcy
Kolorystyka

20 kolorów wg wzornika Weber

OpakowaniaWiadra 30 kg
Paleta 480 kg
Systemy

weber.therm WS,
weber.therm WX

Dokumenty odnisieniaAT-15-3062/2012
AT-15-7484/2013

Magazynowanie i transport

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska weber TD351 zachowuje swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi temperaturami.

Zużycie

Zużucie w zależności od uziarnienia:

 • uziarnienie 0,5 - 1,8 mm: 4,0 – 5,0 kg/m²
 • uziarnienie 2,0 mm: 5,0 – 6,0 kg/m²

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber PG221. Zaleca się, aby wszystkie komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie tynk weber TD351 były produktami wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber.

Przygotowanie produktu

Tynk mozaikowy weber TD351 jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, należy go tylko dokładnie wymieszać. Mieszanie wykonać ręcznie. Nie używać mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe ułożenie. Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.
Uwaga!
Po wygładzeniu na powierzchni pojawi się mleczny nalot, który po pewnym czasie zaniknie. Pod wpływem dużej wilgotności (deszcz, mgła) może pojawić się ponownie, lecz z czasem zniknie całkowicie. Jest to zjawisko naturalne dla tego materiału.

Wskazówki wykonawcze

Przemieszany tynk weber TD351 nakładać na zagruntowane i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy go nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku. Tynku weber TD351 nie zaciera się. Podczas nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5°C i nie wyższa niż + 25°C, a wilgotność względna powietrza nie może być zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. Przynajmniej przez 5 - 6 dni od nałożenia, tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci.