Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber TM314

weber TM314
weber TM314

Najważniejsze właściwości

 • niepalna
 • paroprzepuszczalna
 • naturalnie odporna na porastanie alg i grzybów
 • dostępna w kolorze białym

tynk polimerowo-mineralny

Charakterystyka

Opis produktu

Polimerowo - mineralna zaprawa tynkarska weber TM314 jest przygotowaną fabrycznie suchą mieszanką tynkarską, dostarczaną w workach, gotową do użycia po uprzednim rozmieszaniu z wodą na placu budowy. Produkt oparty jest o spoiwa cementowe i wapienne oraz mineralne kruszywa strukturalne. Tynk przeznaczony jest do dwukrotnego malowania farbami elewacyjnymi Weber.

Najważniejsze właściwości produktu

 • niepalna
 • paroprzepuszczalna
 • naturalnie odporna na porastanie alg i grzybów
 • dostępna w kolorze białym

 

Zastosowanie produktu

Ochrona i wykończenie systemów ociepleń oraz systemów renowacyjnych, których kolorystyka oparta jest o jasne, pastelowe kolory. Zaprawa tynkarska może być stosowana w systemach ociepleń Weber opartych o następujące materiały izolacyjne:

 • styropian
 • polistyren ekstrudowany
 • wełna mineralna

Uwaga!
Nie zaleca się stosowania zaprawy tynkarskiej:

 • na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu,
 • w strefach cokołowych

Rekomendacje

 • Produkt jest szczególnie rekomendowany jako wykończenie systemów ociepleń opartych o wełnę mineralną.
 • Tynk zaleca się stosować do wykończenia systemów ociepleń opartych o jasną, pastelową kolorystykę.
 • Tynk zaleca się dwukrotnie przemalować farbą silikonową weber FZ391.

W przypadku aplikacji zaprawy weber TM314 w warunkach oniżonych temperatur i zwiększonej wilgotności, przed malowaniem tynku, należy zagruntować go płynem gruntującym weber PG212.

Zaprawy tynkarskiej weber TM314 nie stosować w strefach narażonych na stałe zawilgocenie np. cokoły.

Zaprawy tynkarskiej weber TM314 nie stosować na powierzchnie poziome albo nachylone do poziomu, które narażone są na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość nasypowa 1,58 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania

+5ºC do +25ºC

Czas otwarty około 15 minut
Zużycie zaprawy tynkarskiej na równym podłożu  
 • baranek 1,5 mm - ok. 2,5- 3,0 kg/m2
 • baranek 2,0 mm - ok. 3,5- 4,0 kg/m2
 
Termin przydatności do użycia 12 miesięcy
Kolorystyka

zaprawa tynkarska dostępna jest w kolorze białym

Systemy - weber.therm WS
- weber.therm WINTER
- weber.therm WM
- weber.therm WX
- weber.therm RENO S
Dokumenty odnisienia - AT-15-3062/2012 + aneks nr 1
- AT-15-6899/2012 + aneks nr 1
- AT-15-3063/2012 + aneks nr 1
- AT-15-7484/2013
- AT-15-8979/2012 + aneks nr 1

Opakowania

worki 25 kg
paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Zaprawa tynkarska weber TM314 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca . Składować w suchym, przewiewnym miejscu.

Zużycie

Średnie zużycie zaprawy tynkarskiej na równym podłożu:

 • faktura baranek 1,5 mm - 2,5 – 3,0 kg/m²
 • faktura baranek 2,0 mm - 3,5 – 4,0 kg/m² 

 

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement oraz wapno. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu wyprawą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber PG211. Zaleca się, aby wszystkie komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie tynk weber TM314 były produktami wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

Przygotowanie produktu

Zaprawa tynkarska weber TM314 jest dostarczana w postaci suchej mieszanki, którą należy rozmieszać z wodą na placu budowy w proporcji 5,0 – 5,75 litrów na 25 kg. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ może to zmniejszyć przyczepność tynku, wpłynąć na jego wytrzymałość oraz zwiększyć skurcz. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do momentu uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji, przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa tynkarska zachowuje swoje właściwości przez około 2 godziny od wymieszania. W chłodnych okresach roku oraz podczas wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia produktu może ulec znacznemu wydłużeniu. Zaschniętego tynku nie można ponownie mieszać z wodą w celu jego wykorzystania.

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i wiązania zaprawy tynkarskiej temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe zatarcie. Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

Wskazówki wykonawcze

Tynk weber TM314 nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku (przy fakturze „baranek”, ze względu na wzajemne klinowanie się ziaren, grubość warstwy może być do 50% większa). Tynk zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek żywicy nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym narzędziem. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody.


Całkowicie wyschniętą wyprawę tynkarską należy dwukrotnie pomalować jedną z elewacyjnych farb Weber. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych, przed malowaniem farbą elewacyjną, tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG212.