Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas topdry AquaBalance

weber.pas topdry AquaBalance
weber.pas topdry AquaBalance

Najważniejsze właściwości

 • Naturalna odporność na porastanie alg, grzybów oraz pleśni
 • Łatwa pielęgnacja - można myć wodą pod ciśnieniem
 • Niskie zużycie
 • Mrozoodporny
 • Odporny na alkalia i spaliny

Tynk hydrofilowy z efektem samoregulacji stopnia zawilgocenia powierzchni

Charakterystyka

Opis produktu

Cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk w formie pasty, gotowy do użycia. Produkt wykonany w technologii AquaBalance – związany tynk ma strukturę złożoną z mikrokanalików, co sprawia, że otynkowana powierzchnia ma właściwości hydrofilowe, tzn. pozwala się zwilżyć przez wodę. W momencie kontaktu z powierzchnią tynku kropla wody ma wyraźnie spłaszczony kształt, przez co większą powierzchnię parowania. W krótkim czasie system mikrokanalików rozprowadza wodę na powierzchni powodując błyskawiczne odparowanie. Tynk sam reguluje zawilgocenie powierzchni elewacji. Unikalna struktura tynku powoduje bardzo szybkie wysychanie osiadającej na powierzchni wody, znacznie utrudniając porastanie glonów, grzybów, czy pleśni.  

Najważniejsze właściwości produktu

 • Naturalna odporność na porastanie alg, grzybów oraz pleśni
 • Wysoka paroprzepuszczalność
 • Wysoka odporność na uderzenia
 • Wysoka elastyczność
 • Odporna na alkalia, spaliny
 • Odporna na mróz
 • Barwiona w masie, dostępna w 100 kolorach bez dodatkowych dopłat
 • Zmywalna (można zmywać wodą)
 • Gotowa do użycia

Zastosowanie produktu

 • Barwne wykończenie ścian budynków i innych elementów budowlanych
 • Barwne wykończenie i ochrona systemów ociepleniowych
 • Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • Do aplikacji ręcznej i mechanicznej

 

 

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ = 40
Współczynnik absorpcji wody (kg/m2) W < 0,2
Temperatura stosowania: +5 do +25 °C
Czas otwarty Ok. 20 minut
Uziarnienie Baranek 1,5 mm
Dokumenty odniesienia  EN 15824 : 2009

Opakowania

Wiadro 30 kg

 

Magazynowanie i transport

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska weber.pas topdry zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi

Zużycie

Aplikacja ręczna: 2,2 - 2,6 kg/m2

Aplikacja mechaniczna: 2,5 - 2,9 kg/m2

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber.prim compact.

Przygotowanie produktu

Masa tynkarska weber.pas topdry AquaBalance jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Ponieważ produkt posiada właściwości tiksotropowe, po otwarciu wiadra może sprawiać wrażenie gestego, jednak nawet ręczne przemieszanie kielnią "upłynnia" masę. Przed użyciem produkt należy każdorazowo dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. Dopiero po przemieszaniu można ocenić konsystencję tynku. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 250 ml na wiadro 30 kg.

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyśpieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe zatarcie. Czas całkowitego wiązania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

Wskazówki wykonawcze

Przemieszany tynk weber.pas topdry AquaBalance nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Masę należy nakładać równomiernie, jej nadmiar ściągać pacą, aż do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku.

Tynk zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającego spoiwa. Resztek spoiwa nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym narzędziem.

W przypadku układania tynku metodą natrysku mechanicznego tynk należy układać w 2-3 warstwach
stosując technikę krzyżową (pierwsza warstwa układana jest pasami poziomymi, druga pasami pionowymi). Tynku nałożonego metodą natrysku nie zaciera się.

Przy aplikacji tynków dekoracyjnych należy pamiętać, aby pełne powierzchnie ścian tynkować w
całości, bez przerw w pracy oraz bezwzględnie korzystać z produktów z tej samej partii produkcyjnej.
Kolor całkowicie wyschniętego tynku może nieznacznie różnić się od koloru z wzornika referencyjnego w stopniu zależnym od rodzaju produktu, grubości ziarna, sposobu zatarcia oraz warunków atmosferycznych podczas wykonywania prac. Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.

Filmy