Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber FZ375

weber FZ375
weber FZ375

Najważniejsze właściwości

 • nieograniczona kolorystyka
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • zmywalna (można myć wodą)
 • odporna na porastanie alg i glonów

Farba egalizacyjna

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • bardzo dobre właściwości kryjące
 • wysoka elastyczność
 • odporna na działanie agresywnego środowiska atmosferycznego
 • wysoka odporność na działanie grzybów i alg
 • powłoka hydrofobowa, odporna na detergenty i zmywanie wodą
 • bardzo dobrze wiąże z podłożem
 • odporna na promienie UV
 • dostępna w 248 kolorach
 • do stosowania tylko na zewnątrz budynków 

Zastosowanie produktu

 • Wyrównywanie kolorystyki tynków oraz zapobieganie powstawaniu wykwitów solnych w kompleksowych systemach ociepleniowych weber.therm. Do zastosowania w systemach ociepleniowych:
  • opartych o izolację z płyt styropianowych weber.therm WS
  • opartych o izolację z płyt z wełny mineralnej weber.therm WM
  • opartych o izolację z płyt z polistyrenu ekstrudowanego weber.therm WX
  • opartych o izolację z płyt z pianki rezolowej (fenolowej) weber.therm LAMBDA
 • Warstwa wykończeniowa w kompleksowych systemach renowacyjnych weber.therm RENO S.
 • Nie zaleca się stosowania farby na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu.

Rekomendacje

Farbę nakładać techniką krzyżową. Pomiędzy dwiema aplikacjami odczekać 4-6 godzin.

Farba akrylowa wiąże poprzez odparowanie wody. W warunkach zwiększonej wilgotności wiązanie farby może zatem ulec znacznemu przedłużeniu.

Dobór koloru

Przy domawianiu produktu, w celu zminimalizowania różnic kolorystycznych zalecamy przy zamówieniu podać numer partii produkcyjnej, do której domawiany jest produkt. Numer partii zamieszczony jest na etykiecie. W zależności od podłoża oraz warunków i sposobu wykonania, kolor nałożonej farby może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu. Podczas dobierania kolorów należy szczególnie pamiętać o tym, że uzyskują one inną barwę w świetle naturalnym a inną w sztucznym. Różnice wynikają także z odmienności postrzegania barwy na papierze i na elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrażenia mają wpływ: ilość nakładanych warstw farby, wilgotność powietrza, pora roku, otoczenie, odległość od obiektu oraz rodzaj i charakter oświetlenia. Ostateczny uzyskany kolor w dużym stopniu zależy również od warunków wykonania. Przy aplikacji farb fasadowych należy pamiętać, że pełne, niepodzielne powierzchnie ścian powinny być malowane w całości, bez przerw w pracy z tej samej partii produkcyjnej (ten sam numer serii na opakowaniu). Prace malarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości malowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Kolorystyka

ALABASTER

AGAT

AMETYST

MALACHIT

BURSZTYN

KORAL

LAZURYT

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość objętościowa 1,46 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania +8 do +25°C
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 ± 2) ºC i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %:

• pierwsza warstwa 4-6 godzin
• druga warstwa 12 godzin

Przydatność do malowania w obniżonej temperaturze nie zaleca się stosować farby w warunkach obniżonych temperatur.
Termin przydatności do użycia 12 miesiące
Kolorystyka 248 kolorów wg kolornika weber COLOR NAVIGATOR
Systemy weber.therm WS,
weber.therm WM,
weber.therm WX,
weber.therm LAMBDA,
weber.therm RENO S
Dokument odniesienia AT-15-3062/2012,
AT-15-3063/2012,
AT-15-7484/2013,
AT-15-8572/2012,
AT-15-8979/2012

Opakowania

wiadro 22 kg, paleta 528 kg

Magazynowanie i transport

Farbę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nie-uszkodzonych opakowaniach. Farba egalizacyjna weber FZ375 zachowuje swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi temperaturami.

Zużycie

Zużycie (dla powierzchni gładkich):

 • malowanie jednokrotne 0,25 kg/m²
 • malowanie dwukrotne 0,4 kg/m²

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu usunąć szkła kontaktowe. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie płukać oczy bieżącą wodą przez co naj-mniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się cech podrażnienia. W przypadku kontaktu ze skórą niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. Zasięgnąć porady dermatologa gdy wystąpi podrażnienie skóry. W przypadku objawów występujących na skutek wdychania oparów wyprowa-dzić/wynieść poszkodowanego z zagrożonego obszaru. Zapewnić dostęp świeżego powietrza i zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. Przy połknięciu przepłukać usta wodą. Wypić kilka szklanek wody. Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu, stare powłoki farb elewacyjnych powinny być usunięte przed nałożeniem farby. Malowane powierzchnie powinny być wykonane z jednorodnego materiału o tej samej fakturze, nie mogą być popękane. W przypadku malowania mineralnych, cienkowarstwowych tynków szlachetnych praca może się rozpocząć najwcześniej po minimum 2 dniach od wykonania tynku lub w przypadku tynków grubowarstwowych - po minimum 21 dniach (przy temperaturze + 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Niska temperatura lub wyższa wilgotność wydłuża podane czasy.

Przygotowanie produktu

Przed malowaniem farbę weber FZ375 należy dokładnie wymieszać. W przypadku malowania dużych powierzchni zaleca się mieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Produkt nakładać cienką warstwą na suchą powierzchnię za pomocą pomocą pędzla, wałka malarskiego lub agregatu natryskowego. Farba jest gotowa do użycia, jednakże do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się rozcieńczenie farby poprzez dodanie około 5 - 10% wody.

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +8°C ani wyższa niż +25°C. Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia farby. W trakcie prowadzenia prac malarskich należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę. Czas całkowitego schnięcia farby w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

Wskazówki wykonawcze

Farbę weber FZ375 należy nakładać w dwóch war-stwach zawsze na suchą powierzchnię. Aby uniknąć różnic barw, prace na wyodrębnionej powierzchni prowadzić w sposób ciągły - bez przerw, stosując farbę z tej samej daty produkcji. W zależności od rodzaju powierzchni farbę nanosimy wałkiem, pędzlem lub natryskiem airless. Pierwszą warstwą farby zaleca się rozcieńczyć poprzez dodanie około 5 - 10% wody. Drugą warstwę farby nakładać prostopadle w stosunku do pierwszej w odstępach 4 - 6 godzin potrzebnych na jej wyschnięcie. Całkowity czas wyschnięcia farby wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplnowilgotnościowych.