Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber PG221

weber PG221
weber PG221

Najważniejsze właściwości

 • paroprzepuszczalny
 • mrozoodporny po wyschnięciu
 • poprawia przyczepność do podłoża
 • redukuje nasiąkliwość podłoży
 • dostępny w 7 kolorach

preparat gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

Płyn gruntujący

 • paroprzepuszczalny
 • mrozoodporny po wyschnięciu
 • poprawia przyczepność podłoża
 • redukuje nasiąkliwość podłoży
 • dostępny w 7 kolorach

Zastosowanie produktu

• Wyrównanie chłonności oraz wzmocnienie warstwy zbrojonej pod dekoracyjne masy tynkarskie w systemach ociepleniowych:
opartych o izolację z płyt styropianowych weber.therm WS
opartych o izolację z płyt styropianowych i przeznaczonych do wbudowania w trudnych warunkach pogodowych weber.therm WINTER
opartych o izolację z płyt z wełny mineralnej weber.therm WM
opartych o izolację z płyt z polistyrenu ekstrudowanego weber.therm WX
opartych o izolację z płyt z pianki rezolowej (fenolowej) weber.therm LAMBDA
• Wyrównanie chłonności oraz wzmocnienie warstwy zbrojonej pod dekoracyjne masy tynkarskie w kompleksowych systemach renowacyjnych weber.therm RENO S
 

Rekomendacje

Płynu gruntującego nie nanosić na brudne lub mokre podłoże.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość objętościowa 1,20 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania +5 do +25°C
Czas wysychania powłoki: 12 godzin
(w temperaturze (20 ± 2) ºC i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %)
Zużycie:  0,10 – 0,20 kg/m²
(dla powierzchni gładkich)
Termin przydatności do użycia 12 miesięcy
Kolorystyka

7 kolorów
• biały (W000) pod tynki dekoracyjne o kolorach:
AG11, AG12, AG13, AG14, AG21, AG22, AG23, AG24, AG31, AG32, AG41, AG51, AG61, AG62, AG63, AG71, AG81, AG82, AG83, AL11, AL12, AL13, AL14, AL21, AL22, AL23, AL24, AL31, AL32, AL41, AL42, AL51, AL52, AL53, AL61, AL62, AL63, AL71, AL72, AL81, AL91, AL92, AM11, AM12, AM21, AM22, AM31, AM32, AM41, AM61, AM62, AM81, AM82, AM83, BU11, BU12, BU13, BU14, BU21, BU22, BU41, BU51, BU61, BU71, BU81, BU91, KO11, KO21, KO22, K031, KO41, KO71, KO72, KO81, KO83, LA11, LA12, LA21, LA22, LA23, LA24, LA31, LA41, LA42, LA51, LA52, LA61, LA62, LA71, LA72, LA73, LA81, LA82, LA83, LA91, LA92, LA93, MA11, MA12, MA21, MA22, MA31, MA32, MA41, MA42, MA51, MA52, MA53, MA61, MA62, MA63, MA64, MA71, MA72, MA73, MA74, MA81, MA91, MA92

•szary (U000) pod tynki dekoracyjne o kolorach:
AM13, AM14, LA32, LA33, LA34, LA43, LA44, LA53, LA54, LA63, LA64, LA74, LA84, LA94

•żółty (L000) pod tynki dekoracyjne o kolorach:
AL33, AL34, AL43, AL44, BU23, BU24, BU31, BU32, BU33, BU34, BU42, BU43, BU44, BU52, BU53, BU54, BU62, BU63, BU64, BU72, BU73, BU74, BU82, BU83, BU84, BU92, BU93, BU94

•czerwony (R000) pod tynki dekoracyjne o kolorach:
AM42, AM43, AM44, AM51, AM52, AM53, AM54, AM71, AM72, AM73, AM74, AM84, KO12, KO13, KO14, KO23, KO24, KO32, KO33, KO34, KO42, KO43, KO44, KO51, KO52, K053, KO54, K061, KO62, KO63, KO64, KO73, KO74, KO82, KO84, KO91, KO92, KO93, KO94

•zielony (G000) pod tynki dekoracyjne o kolorach:
MA13, MA14, MA23, MA24, MA33, MA34, MA43, MA44, MA54, MA82, MA83. MA84, MA93, MA94

•niebieski (B000) pod tynki dekoracyjne o kolorach:
LA01, LA02, LA03, LA04, LA13, LA14

•brązowy (P000) pod tynki dekoracyjne o kolorach:
AG33, AG34, AG42, AG43, AG44, AG52, AG53, AG54, AG64, AG72, AG73, AG74, AG84, AL54, AL64, AL73, AL74, AL82, AL83, AL84, AL93, AL94, AM23, AM24, AM33, AM34, AM63, AM64
 

Opakowania Wiadra 5kg i 20kg
Systemy

weber.therm WS,
weber.therm WINTER,
weber.therm WM,
weber.therm WX,
weber.therm LAMBDA,
weber.therm RENO S

Dokumenty odnisienia AT-15-3062/2012,
AT-15-6899/2012,
AT-15-3063/2012,
AT-15-7484/2013,
AT-15-8572/2012,
AT-15-8979/2012

Magazynowanie i transport

Preparat gruntujący przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Płyn gruntujący weber PG221 zachowuje swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi temperaturami.

Zużycie

 • ok. 0,1 - 0,2 kg/m2
   

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu preparatem. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu usunąć szkła kontaktowe. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie płukać oczy bieżącą wodą, przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się cech podrażnienia. W przypadku kontaktu ze skórą niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. Zasięgnąć porady dermatologa, gdy wystąpi podrażnienie skóry. W przypadku oznak zatrucia oparami wyprowadzić / wynieść poszkodowanego z zagrożonego obszaru. Zapewnić dostęp świeżego powietrza i zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. W przypadku połknięcia przepłukać usta wodą. Wypić kilka szklanek wody. Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. Nakładanie preparatu gruntującego może się rozpocząć najwcześniej po minimum 24 godzinach od wykonania warstwy zbrojonej. Niska temperatura lub wyższa wilgotność wydłuża podane czasy.

Przygotowanie produktu

Przed malowaniem preparat gruntujący weber PG221 należy dokładnie wymieszać.

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i schnięcia preaparatu gruntującego temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia preparatu. Czas całkowitego schnięcia preparatu weber PG221 w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

Wskazówki wykonawcze

Produkt nakładać na suchą powierzchnię za pomocą pomocą pędzla, wałka malarskiego. Całkowity czas wyschnięcia preparatu wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplnowilgotnościowych.