Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton color

weber.ton color
weber.ton color

Najważniejsze właściwości

 • samoczyszcząca
 • elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
 • paroprzepuszczalna

silikonowa farba dyspersyjna

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • paroprzepuszczalna
 • elastyczna - zdolność kompensacji naprężeń
 • podwyższona odporność na porastanie alg i glonów
 • dostępna w 100 kolorach według palety Kryształ

Zastosowanie produktu

 • Do malowania starych i nowych tynków mineralnych
 • Do malowania tynków dekoracyjnych stanowiących wykończenie systemów ociepleń

Dobór koloru

Przy aplikacji farb fasadowych należy pamiętać, że pełne, niepodzielne powierzchnie ścian powinny być malowane w całości, bez przerw w pracy z tej samej partii produkcyjnej (ten sam numer serii na opakowaniu). Prace malarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości malowanej powierzchni i warunków atmosferycznych. W zależności od rodzaju podłoża oraz warunków i sposobu wykonania, kolor nałożonej farby może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu.

Podczas dobierania kolorów należy szczególnie pamiętać o tym, że uzyskują one inną barwę w świetle naturalnym a inną w sztucznym. Różnice wynikają także z odmienności postrzegania barwy na papierze i na elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrażenia mają wpływ: ilość nakładanych warstw farby, wilgotność powietrza, pora roku, otoczenie, odległość od obiektu oraz rodzaj i charakter oświetlenia. Ostateczny uzyskany kolor w dużym stopniu zależy również od warunków wykonania.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Zużycie na równym podłożu

- jednokrotne malowanie 0,25kg/m²
- dwukrotne malowanie 0,40 kg/m²

Termin przydatności do użycia 12 miesięcy
Kolorystyka 100 kolorów wg grupy kolorystycznej „KRYSZTAŁ”
Systemy weber.therm NOVA
Dokument odniesienia AT-15-9323/2014

Opakowania

wiadro 10 kg, paleta 330 kg
wiadro 25 kg, paleta 400 kg

Magazynowanie i transport

Farbę silikonową weber.ton color przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca.
Chronić przed wysoką temperaturą i mrozem.

Zużycie

Zużycie (dla powierzchni gładkich):

 • malowanie jednokrotne - 0,25 kg/m²
 • malowanie dwukrotne - 0,40 kg/m²

 

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu, stare powłoki farb elewacyjnych powinny być usunięte przed nałożeniem farby. Malowane powierzchnie powinny być wykonane z jednorodnego materiału o tej samej fakturze, nie mogą być popękane. W przypadku malowania mineralnych, cienkowarstwowych tynków szlachetnych praca może się rozpocząć najwcześniej po minimum 3 dniach od wykonania tynku lub w przypadku tynków grubowarstwowych - po minimum 21 dniach (przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%). Niska temperatura lub wyższa wilgotność wydłuża podane czasy.

Przygotowanie produktu

Przed nakładaniem farbę silikonową weber.ton color należy dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. W przypadku malowania dużych powierzchni zaleca się mieszać w większym pojemniku zawartość kliku wiader. 

Do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się rozcieńczenie farby poprzez dodanie 5-10% czystej wody

Wskazówki wykonawcze

Przed użyciem farbę weber.ton color wymieszać mieszadłem elektrycznym.

Pierwszą warstwę farby weber.ton color nakładać na czyste i wyschnięte podłoże za pomocą pędzla bądź wałka malarskiego.

Pomalowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia (ok 12 godzin).

Drugą warstwę farby weber.ton color nakładać na wyschnięte podłoże stosując technikę krzyżową.