Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber FZ381

weber FZ381
weber FZ381

Najważniejsze właściwości

 • trwale wiąże z podłożem
 • paroprzepuszczalna
 • antystatyczna - odporna na brud
 • gotowa do użycia, dostępna w 202 kolorach

silikatowa farba fasadowa

Charakterystyka

Opis produktu

Silikatowa farba elewacyjna weber FZ381 jest fabrycznie barwionym produktem, dostarczanym w wiadrach, gotowym do użycia. Produkt oparty jest o potasowe szkło wodne. Użyte w farbie surowce gwarantują gotowej powłoce malarskiej wysoką trwałość oraz długotrwałą ochronę przed zabrudzeniami. Farba posiada powłokowe zabezpieczenie przeciwko porastaniu algami i grzybami.

Najważniejsze właściwości produktu

 • trwale wiąże z podłożem
 • paroprzepuszczalna
 • antystatyczna - odporna na brud
 • dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

Zastosowanie produktu

Ochrona i barwne wykończenie systemów ociepleń oraz systemów renowacyjnych: 

 • szczególnie narażonych na zabrudzenia,
 • których kolorystyka oparta jest o jasne, pastelowe kolory

Farba elewacyjna może być stosowana w systemach ociepleń Weber opartych o następujące materiały izolacyjne: 

 • styropian,
 • polistyren ekstrudowany,
 • wełna mineralna.

Rekomendacje

 • Farba silikatowa weber FZ381 rekomendowana jest do malowania tynków, które na skutek upływu czasu, wadliwego wykonawstwa lub innych czynników wymagają powierzchniowego wzmocnienia.
 • Farbę zaleca się stosować do barwnego wykończenia systemów ociepleń, w których prace tynkarskie zostały wykonane w oparciu o wyprawy tynkarskie mineralne.
   

Farbę stosować na całkowicie wyschnięte podłoże.

Potasowe szkło wodne zawarte w farbie weber FZ381 ma silnie alkaiczny charakter i może powodować trawienia szkła, zmianę barwy drewna, korozję metali. Przed przystąpieniem do malowania należy bardzo dokładnie zabezpieczyć wszelkie narażone na zabrudzenia elementy.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Kolorystyka

ALABASTER

AGAT

AMETYST

MALACHIT

BURSZTYN

KORAL

LAZURYT

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość objętościowa 1,42 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania od +8°C do +25°C
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 ± 2) ºC i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %:

• pierwsza warstwa 4-6 godzin
• druga warstwa 12 godzin

Przydatność do malowania w obniżonej temperaturze nie zaleca się stosować farby w warunkach obniżonych temperatur
Termin przydatności do użycia 12 miesiące
Kolorystyka 202 kolory wg kolornika weber COLOR NAVIGATOR
Systemy weber.therm WS,
weber.therm WM,
weber.therm WX,
weber.therm RENO S
Dokument odniesienia AT-15-3062/2012 + aneks nr 1,
AT-15-3063/2012 + aneks nr 1,
AT-15-7484/2013,
AT-15-8979/2012 + aneks nr 1

 

Opakowania

wiadro 10 kg, paleta 330 kg
wiadro 25 kg, paleta 400 kg

Magazynowanie i transport

Farbę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Farba elewacyjna weber FZ381 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą farbę weber FZ381 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca . Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

Zużycie

Zużycie (dla powierzchni gładkich):

 • malowanie jednokrotne - 0,30 kg/m²
 • malowanie dwukrotne - 0,50 kg/m²

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, powłoki starych farb elewacyjnych, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Malowane powierzchnie powinny mieć tą sama fakturę, nie mogą być popękane. Zaleca się, aby wszystkie komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie farba elewacyjna weber FZ381 były produktami wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

Przygotowanie produktu

Silikatowa farba elewacyjna weber FZ381 jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W przypadku malowania dużych powierzchni, zaleca się wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się rozcieńczenie farby poprzez dodanie 5-10% czystej wody na wiadro 30 kg. 

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i wiązania farby weber FZ381 temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +8°C ani wyższa niż +25°C. Wykonaną powłokę malarską należy chronić przed bezpo-średnim działaniem opadów atmosferycznych. W trakcie malowania elewacji należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę. Czas całkowitego schnięcia farby w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

Wskazówki wykonawcze

Farbę weber FZ381 nakładać na suchą powierzchnię cienką warstwą. W zależności od rodzaju powierzchni, farbę nakładać wałkiem, pędzlem bądź przy pomocy agregatu natryskowego. Aby uniknąć różnic barw, prace na wyodrębnionej powierzchni prowadzić w sposób ciągły - bez przerw, stosując farbę z tej samej daty produkcji. Pierwszą warstwą farby zaleca się rozcieńczyć poprzez dodanie około 5 - 10% wody. Drugą warstwę farby nakładać w kierunku prostopadłym w stosunku do pierwszej warstwy (technika krzyżowa). Pomiędzy dwoma aplikacjami zachować odstęp 4 - 6 godzin. Całkowity czas wyschnięcia farby wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplnowilgotnościowych.

Kolor całkowicie wyschniętej farby może różnić się od koloru z wzornika referencyjnego w stopniu zależnym od: faktury malowanego tynku, grubości i ilości nałożonych warstw oraz warunków atmosferycznych podczas wykonywania prac.