Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber FZ371

weber FZ371
weber FZ371

Najważniejsze właściwości

 • elastyczna
 • odporna na działanie agresywnego środowiska atmosferycznego
 • hydrofobowa
 • gotowa do użycia

akrylowa farba fasadowa

Charakterystyka

Opis produktu

Akrylowa farba elewacyjna weber FZ371 jest fabrycznie barwionym produktem, dostarczanym w wiadrach, gotowym do użycia. Produkt oparty jest o środek wiążący na bazie żywic akrylowych. Użyte w farbie surowce gwarantują gotowej powłoce malarskiej wysoką trwałość. Farba posiada powłokowe zabezpieczenie przeciwko porastaniu algami i grzybami.

Najważniejsze właściwości produktu

 • elastyczna - zdolność kompensacji naprężeń
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
 • gotowa do użycia

Zastosowanie produktu

Ochrona i barwne wykończenie elementów wykonanych z betonu oraz systemów ociepleń. Farba elewacyjna weber FZ371 może być stosowana w systemach ociepleń Weber opartych o następujące materiały izolacyjne: 

 • styropian
 • piana rezolowa

Rekomendacje

 • Farbę zaleca się stosować do barwnego wykończenia systemów ociepleń, w których prace tynkarskie zostały wykonane w oparciu o wyprawy mineralne.
 • Farbę zaleca się stosować do barwnego wykończenia fragmentów elewacji, zaprojektowanych w żywych i intensywnych kolorach.
   

Farba akrylowa weber FZ371 nie powinna być stosowana jako wykonczenie systemów opartych o wełnę mineralną.

Farbę nakładać techniką krzyżową. Pomiędzy dwiema aplikacjami odczekać 4-6 godzin.

Farba akrylowa wiąże poprzez odparowanie wody. W warunkach zwiększonej wilgotności wiązanie farby może zatem ulec znacznemu przedłużeniu.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Kolorystyka

ALABASTER

AGAT

AMETYST

MALACHIT

BURSZTYN

KORAL

LAZURYT

Dane techniczne

Dane techniczne

Gęstość objętościowa 1,69 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania od +2°C do +25°C
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 ± 2) ºC i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %: • pierwsza warstwa 4-6 godzin
• druga warstwa 12 godzin
Przydatność do malowania w obniżonej temperaturze przydatna

Termin przydatności do użycia: 
12 miesięcy
Kolorystyka 248 kolorów wg kolornika weber COLOR NAVIGATOR
Systemy weber.therm WS,
weber.therm WINTER
weber.therm LAMBDA
Dokument odniesienia AT-15-3062/2012 + aneks nr 1
AT-15-6899/2012 + aneks nr 1
AT-15-8572/2012 + aneks nr 1

 

Opakowania

wiadro 10 kg, paleta 330 kg
wiadro 25 kg, paleta 400 kg

Magazynowanie i transport

Farbę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Farba elewacyjna weber FZ371 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą farbę weber FZ371 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca . Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

Zużycie

Zużycie (dla powierzchni gładkich):

 • malowanie jednokrotne - 0,25 kg/m²
 • malowanie dwukrotne - 0,4 kg/m² 

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadkach uzasadnionych zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, powłoki starych farb elewacyjnych, tłuszcz, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Malowane powierzchnie powinny mieć tą sama fakturę, nie mogą być popękane.

Zaleca się, aby wszystkie komponenty systemów, których wykończenie stanowić będzie farba elewacyjna weber FZ371 były produktami wskazanymi w odpowiednich aprobatach technicznych Weber. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.


Uwaga!
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych, nowe tynki mineralne należy zagruntować płynem gruntującym weber PG212.
 

 

Przygotowanie produktu

Akrylowa farba elewacyjna weber FZ371 jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W przypadku malowania dużych powierzchni, zaleca się wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się rozcieńczenie farby poprzez dodanie 5-10% czystej wody na wiadro 30 kg. 

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +2°C ani wyższa niż +25°C. Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia farby. W trakcie prowadzenia prac malarskich należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę. Czas całkowitego schnięcia farby w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

Wskazówki wykonawcze

Farbę weber FZ371 nakładać na suchą powierzchnię cienką warstwą. W zależności od rodzaju powierzchni, farbę nakładać wałkiem, pędzlem bądź przy pomocy agregatu natryskowego. Aby uniknąć różnic barw, prace na wyodrębnionej powierzchni prowadzić w sposób ciągły - bez przerw, stosując farbę z tej samej daty produkcji. Pierwszą warstwą farby zaleca się rozcieńczyć poprzez dodanie około 5 - 10% wody. Drugą warstwę farby nakładać w kierunku prostopadłym w stosunku do pierwszej warstwy (technika krzyżowa). Pomiędzy dwoma aplikacjami zachować odstęp 4 - 6 godzin. Całkowity czas wyschnięcia farby wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplnowilgotnościowych.


Kolor całkowicie wyschniętej farby może różnić się od koloru z wzornika referencyjnego w stopniu zależnym od: faktury malowanego tynku, grubości i ilości nałożonych warstw oraz warunków atmosferycznych podczas wykonywania prac.