Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton lazur

FM361

weber.ton lazur
weber.ton lazur

Najważniejsze właściwości

  • wykończenie satynowe (lekki połysk)
  • odporna na działanie agresywnego środowiska atmosferycznego
  • wierne oddanie naturalnych kolorów drewna i starej cegły
  • gotowa do użycia, dostępna w 10 kolorach

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły

Charakterystyka

Opis produktu

Bejca akrylowa weber.ton lazur jest fabrycznie barwionym produktem, dostarczanym w wiadrach, gotowym do użycia. Bejca jest powłoką półprzezroczystą, intensywność koloru zależy od sposobu malowania i ilości nakładanych warstw. Produkt oparty jest o środek wiążący na bazie żywic akrylowych. Użyte w bejcy surowce gwarantują gotowej powłoce malarskiej wysoką trwałość.

Najważniejsze właściwości produktu

  • wykończenie satynowe (lekki połysk)
  • odporna na działanie agresywnego środowiska atmosferycznego
  • wierne oddanie naturalnych kolorów drewna i starej cegły
  • gotowa do użycia, dostępna w 10 kolorach

Zastosowanie produktu

Ochrona i barwne wykończenie elementów imitujących elementy drewniane lub mur z cegły wykonanych z tynku weber.pas modelino C i weber.pas modelino D. Bejca może być również aplikowana na prefabrykowane panele imitujące deskę elewacyjną weber.pan wood, a także na elementy imtujące deskę elewacyjną wykonane z mineralnych mas szpachlowych. Może być stosowana na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Bejca akrylowa weber.ton lazur jest komponentem systemu ociepleniowego weber.therm DECOR.

Rekomendacje


 

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 ± 2) ºC i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %: • pierwsza warstwa 2-4 godzin
• druga warstwa 6 godzin
   

Termin przydatności do użycia: 
12 miesięcy
Kolorystyka 10 kolorów wg kolornika weber 
Systemy weber.therm DECOR
Dokument odniesienia AT-15-8629/2011 + aneks nr 3
 

Opakowania

wiadro 5 kg
 

Magazynowanie i transport

Bejcę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Bejca akrylowa weber.ton lazur zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

 

Zużycie

Zużycie (zależy od stopnia chropowatości podłoża):

  • malowanie jednokrotne - 0,20 kg/m²
  • malowanie dwukrotne - 0,35 kg/m² 

 

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadkach uzasadnionych zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn.


Uwaga!
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych, świeże podłoża mineralne należy zagruntować płynem gruntującym weber PG212.
 

Przygotowanie produktu

Bejca akrylowa weber.ton lazur jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego.

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i schnięcia bejcy temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia. W trakcie prowadzenia prac malarskich należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę. Czas całkowitego schnięcia bejcy w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

Wskazówki wykonawcze

Bejcę weber.ton lazur nakładać na suchą powierzchnię cienką warstwą. Rekomendujemy malowanie pędzlem, daje to możliwość uzyskania charakterystycznych smug imitujących naturalne bejcowane drewno. Możliwa jest także aplikacja przy użyciu wałka malarskiego. Bejca daje półprzezroczystą powłokę, intensywność koloru zależy od sposobu malowania i ilości nakładanych warstw. Drugą warstwę nakładać po 2 - 4 godzin od nałożenia pierwszej. Nadmiar świeżo nałożonej bejcy można zebrać delikatnie gąbką lub tamponem bawełnianym (tzw "przecierka") uzyskując w ten sposób efekt starzenia.