Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Zaprojektuj odpowiednią posadzkę przemysłową

Wydawałoby się, że proste jest ułożenie poziomej podłogi, która spełni oczekiwania pokładane w obiekcie budowlanym. Tymczasem to właśnie często zignorowana na etapie projektowania posadzka może okazać się najwrażliwszym elementem inwestycji i uniemożliwia jej oczekiwane, prawidłowe funkcjonowanie.

Funkcjonalność zależy od posadzki

Posadzka przemysłowa

Posadzki przemysłowe (industrial floors) oznaczają w branży budowlanej poziome nawierzchnie nie służące celom mieszkalnym i nie eksploatowane też jako nawierzchnie dróg. Ze względu na specyfikę współczesnej gospodarki posadzka przemysłowa okazuje się w wielu obiektach budowlanych najważniejszym elementem konstrukcyjnym.

Dlaczego? Ponieważ posadzka decyduje o funkcjonalności obiektu budowlanego i jego przydatności do stawianych mu celów. Dlatego już na etapie projektowania budynku czy garażu dokładne wskazanie zakładanych możliwości przyszłej posadzki umożliwi stworzenie projektu podłogi idealnie dostosowanej do pokładanych w niej oczekiwań.

Projekt posadzki przemysłowej

Prawidłowy projekt posadzki przemysłowej umożliwia wykonanie rozwiązania, które z łatwością będzie spełniać pokładanych wymagań technicznych, czy eksploatacyjnych. Warto pamiętać, że im więcej dokładnych danych na temat przyszłej eksploatacji podłóg dostarczymy konstruktorom, tym bardziej zostaną one zaprojektowane w sposób optymalny. Dlatego wybór posadzki powinniśmy oprzeć o precyzyjną analizę warunków przyszłej eksploatacji obiektu.

Projekty posadzek przemysłowych w innowacyjnych systemach Weber przeznaczone są dla obiektów budowlanych o specyficznych funkcjonalnościach podłóg. Są to więc hale magazynowe, produkcyjne i wystawiennicze, sklepy wielkopowierzchniowe, czy garaże. Weber oferuje swoim klientom przygotowanie przez profesjonalnego konstruktora dokumentacji projektowej betonowej posadzki przemysłowej w oparciu o przewidywane funkcje podłóg w nowobudowanym lub remontowanym obiekcie. Przyszła posadzka betonowa jest indywidualnie projektowana w oparciu o jej przyszłe przeznaczenie i zakładane obciążenia.

Rozwiązanie szyte na miarę

Posadzka do magazynu

Projekt przyszłej posadzki przemysłowej powinien uwzględnić wiele ważnych parametrów, które wpłyną w przyszłości na jej eksploatację. Przewidujemy więc optymalną grubość warstwy nośnej płyty betonowej, rodzaj i klasę betonu posadzkowego oraz zbrojenia rozproszonego, klasę ścieralności, rozstaw dylatacji, sposób wykończenia powierzchni posadzki, rodzaj, parametry i grubość podbudowy, wtórny moduł odkształcenia, czy wskaźnik odkształcenia podbudowy obiektu.

Zróżnicowane i zaawansowane wymagania współczesnego rynku w zakresie posadzek o specyficznym obciążeniu spełnia, kompletny system posadzek przemysłowych weber.floor INDUSTRY. Szerokie spektrum dedykowanych posadzkom produktów umożliwi stworzenie dopasowanego funkcjonalnie i ekonomicznie uzasadnionego rozwiązania podłogowego.