Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leksykon

Znajdą Państwo tutaj podstawowe definicje związane z budownictwem.

Antresola

pośrednia, częściowa kondygnacja wewnątrz wysokiej kondygnacji.

Balkon

dostępna płyta nośna wystająca z zewnętrznego lica budynku.

Budowle

obiekty budowlane obejmujące konstrukcje, takie jak: zapora, most, droga i efekty robót budowlanych takich jak: pogłębianie, odwadnianie, wzmacnianie gruntu, z wyłączeniem budynków i robót towarzyszących na placu budowy.

Budynek

obiekt budowlany, którego zasadniczą funkcją jest zapewnienie schronienia jego użytkownikom oraz wyposażeniu, zaprojektowany jako obiekt stale znajdujący się w jednym miejscu.

Budynek użyteczności publicznej

budynek o dużej kubaturze, przeznaczony dla innych celów niż rolnicze i przemysłowe.

Bungalow

dom jednokondygnacyjny.

Cokół

widoczna, wystająca podstawa ściany lub wystająca konstrukcja spod podstawy słupa.

Element konstrukcyjny

część konstrukcji służąca do przeniesienia sił.

Filar

masywna pionowa podpora.

Fundament

konstrukcja przekazująca obciążenia na grunt.

Galeria

balkon lub loggia, których przeznaczeniem jest umożliwienie dostępu do pewnej liczby oddzielnych mieszkań lub innego rodzaju pomieszczeń.

Kondygnacja

przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub stropem i dachem.

Konstrukcja

uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności, lub obiekty budowlane o takim układzie.

Loggia

dostępna część stropu, będąca wnęką w stosunku do zewnętrznego lica budynku.

Mamurnica

element konstrukcyjny ułożony na górnej krawędzi ściany lub stanowiący jej część, który rozkłada obciążenie od belek stropowych, krokwi lub wiązarów dachowych.

Obiekty budowlane

wszystko co jest zbudowane lub powstało w wyniku robót budowlanych.

Obrzutka

pierwsza warstwa w wielowarstwowym układzie tynku, ma za zadanie poprawę przyczepności kolejnych warstw do podłoża, najczęściej nakładana warstwą o niewielkiej grubości.

Paroizolacja

warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej.

Pilaster

filar związany ze ścianą

Podkład podłogowy

konstrukcja budowlana wykonana na podłożu lub warstwie izolacyjnej, którą należy pokryć okładziną posadzkową.
Podkład podłogowy może być wykonany przy użyciu jastrychu lub wylewki samopoziomującej.

Podłoga

część wykończenia budynku składająca się z następujących warstw: izolacji (przeciwwilgociowej, termicznej, akustycznej), warstwy ochronnej, podkładu podłogowego oraz posadzki – wykonanych kolejno na podłożu (stropie lub gruncie).

Podłoga pływająca

konstrukcja obejmująca górne warstwy stropu, oparta na warstwie lub podporach elastycznych, zapewniająca izolację przeciwdźwiękową i przeciwwibracyjną.

Posadzka

górna, użytkowa warstwa podłogi poddawana intensywnej eksploatacji i ścieraniu.

Przypora

wystająca konstrukcja, służąca do przeniesienia parcia poziomego, wykonana jako część ściany lub element dostawiony do ściany.

Reper

punkt odniesienia pozwalający na ułożenie zaprawy podłogowej na wymagana grubość.

Ściana

konstrukcja pionowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia.

Słup

smukły element konstrukcyjny, zazwyczaj pionowy, który przenosi na swoją podstawę przyłożone do niego siły, głównie ściskające.

Tynk akrylowy

tynk, którego głównym środkiem wiążącym jest żywica akrylowa, wiąże poprzez odparowanie rozcieńczalnika, którym najczęściej jest woda.

Tynk cienkowarstwowy

tynk, którego warstwa nie przekracza 3 mm grubości.

Tynk ciepłochronny

tynk podkładowy o właściwościach termoizolacyjnych.

Tynk krzemianowy

tynk którego głównym środkiem wiążącym jest potasowe szkło wodne, wiąże w wyniku reakcji z dwutlenkiem węgla z atmosfery.

Tynk lekki

tynk podkładowy, którego gęstość nie przekracza 1400 kg/m3.

Tynk mineralny

tynk będący mieszaniną nieorganicznych środków wiążących, wypełniaczy, dodatków i pigmentów.

Tynk podkładowy

tynk będący jedną z warstw w wielowarstwowym układzie tynku, wyrównuje niedokładności i nierówności podłoża, stanowi podłoże dla warstwy wykończeniowej. Może spełniać dodatkowe zadania.

Tynk renowacyjny

specjalnie opracowany tynk, który można nakładać na zawilgocone i zasolone ściany.

Tynk żywiczny

tynk, którego głównym środkiem wiążącym jest żywica syntetyczna, wiąże poprzez odparowanie rozcieńczalnika.

Wspornik

belka lub płyta konstrukcyjna wystająca poza podporę.

Wylewka samopoziomująca (masa samopoziomująca)

rodzaj podkładu podłogowego. Fabrycznie przygotowana mieszanka, która po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji z wodą daje masę o właściwościach samopoziomujących.